Nhiệm Vụ Hoàn Thành

Lời đầu tiên con xin gửi lời tri ân tới quý chư tôn Đức Tăng giáo phẩm TW GHPGVN,  chư tôn Đức Tăng GHPGVN tỉnh Nam Định, chư tôn Đức Tăng GHPGVN tỉnh Long An, đã quan tâm, tạo điểu kiện, hỗ trợ giúp đỡ cho chúng con được thực hiện hạnh nguyện này.

Con xin gửi lời tri ân đến quý chư tôn thiền Đức Tăng Ni chốn Tổ – Tổ Đình Vọng Cung, tp Nam Định đã cho phép và dẫn dắt hàng đệ tử con được noi theo bước đường của quý Ngài, “Phục vụ chúng sinh để cúng dường chư Phật”.

Xin gửi lời cảm tạ tới các mạnh thường quân, các Phật tử đã ngày đêm nguyện cầu, hỗ trợ cho Minh Hiếu cũng như cho đoàn chư Tăng kể cả về tinh thần và tịnh tài tịnh vật. Sự thành công của con, của đoàn của Chư Tăng là công sức của tất cả chúng ta.

Xin gửi lời cảm tạ tới các Bác Sĩ, cán bộ Điều Dưỡng, đã hỗ trợ cho đoàn Sư Tăng đảm bảo tốt công tác phòng hộ và hỗ trợ các bệnh nhân.

Lần này đoàn Chư Tăng chúng con đi đã cống hiến toàn bộ sức lực, vật lực, cũng như tài lực. Chúng con hiểu rằng thời gian nhiệm vụ có hạn, vì con biết đằng sau còn có rất nhiều đoàn đang chờ để có thể dấn thân vào trong vùng dịch, chung tay cùng với Đảng, Nhà Nước, nhân dân đẩy lùi dịch bệnh.

Cũng như đau khổ ở thế gian, phiền não ở cõi sa bà này. Dịch bệnh lần này  nó cũng như vậy, đối diện dịch bệnh cũng như chuyển hoá bùn nhơ thành tịnh sen, chuyển hoá những khổ đau thành hạnh phúc, chúng ta học cách sống chung và vượt qua chúng, có bùn mới có sen, có dịch bệnh chúng ta mới biết cách để sống tự tại, quay lại giá trị cốt lõi của sự sống, biết tự bảo vệ mình, bảo vệ những thành viên trong gia đình, cống hiến và hi sinh cho hạnh phúc chung của nhân loại.

Giá như chúng ta nhận biết được tam độc (tham lam, sân hận, si mê) cũng như dịch bệnh này, cần được tiêm chủng (nhận diện) để phòng hộ và chữa trị khi chúng ta đã phát hiện ra chúng.

Chúng ta có quyền hi vọng một ngày mai, những lời dạy của Đức Phật để lại về tứ diệu đế (khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế) sẽ được nhiều người học tập và thực hành, những khổ đau mà chúng ta đang trải qua sẽ được sự chung tay của toàn nhân loại, không phân biệt vùng miền, quốc gia, tôn giáo, sắc tộc… được biết đến, chữa trị, chuyển hoá và thành tựu.

Dịch bệnh vẫn còn đây, và còn nhiều nữa những chiến sĩ áo Nâu sòng sẽ cởi casa khoác blouse… cùng với các bác sĩ viết tiếp câu chuyện này. Chừng nào đau khổ còn thì còn xuất hiện của mảnh áo vàng giải thoát, chừng nào dịch bệnh còn thì những chiến sĩ nâu sòng, những chiếc áo blouse, những bước chân của chú bộ đội cụ Hồ, của những chiến sĩ thầm lặng vẫn còn chiến đấu vì một ngay mai tươi sáng hơn.

Dịch bệnh vẫn còn nên cần lắm sự tự giác của mỗi cá nhân. Các Phật tử học Phật chuyển hoá khổ đau như thế nào, thì nay cũng học cách phòng hộ và chữa trị dịch bệnh như thế. Vì Tự Giác  mới Giác Tha và Giác Hạnh Viên Mãn được.

Một lần nữa Minh Hiếu xin tri ân tới tất cả mọi người đã dõi theo, khích lệ và động viên bước đường của những chiến sĩ áo Nâu.

Thích Minh Hiếu

Bài viết liên quan

Phản hồi