Học viện PGVN tại Huế trang nghiêm cử hành lễ Tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN

Sáng ngày 24/10/2021 (19.19 Tân Sửu), tại Chùa Giác Hoàng – Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (phường An Tây, thành phố Huế) đã trang nghiêm cử hành lễ Tưởng niệm Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN – Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ. Tham dự và cử hành buổi lễ có chư Tôn đức Hội đồng Chỉ đạo Học viện, chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện, chư Tôn đức Giáo thọ sư cùng toàn thể Tăng Ni sinh viên Học viện.HT. Thích Hải Ấn – Viện trưởng Học viện cung tuyển tiểu sử Đức Pháp chủ


Đại đức Thích Thiền Định thông qua chương trình


Chư Tôn đức niệm hương cầu nguyện

Chư Tôn đức thọ tang
Chư Tôn đức dâng trà cúng dường

Sau lễ Tưởng niệm là thời khoá tụng kinh Di Giáo do TT. Thích Nguyên Thành – UV HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện cùng chư Tôn đức Hội đồng Điều hành, quý Tăng Ni sinh viên trì tụng.


Tối cùng ngày, Ban Quản lý cùng Tăng sinh Nội trú Học viện thọ trì kinh Chuyển Pháp Luân
Học viện  PGVN tại Huế

Bài viết liên quan

Phản hồi