[Bản tin] Thừa Thiên Huế: Tăng Ni Học viện PGVN tại Huế trì tụng kinh Di Giáo nhân lễ huý nhật Đức Trưởng lão HT Thích Chơn Thiện.

Chiều ngày 11/11/2021 (07/10/Tân Sửu), Hội đồng Điều hành cùng Tăng Ni sinh viên Học viện PGVN tại Huế và sơn môn pháp phái đã trở về Tổ đình Tường Vân – Tp Huế cúng dường hương hoa, trì tụng kinh Di Giáo tưởng niệm nhân lễ huý nhật Đức Trưởng lão HT Thích Chơn Thiện.

Pháp Chơn – Tường Chơn thực hiện

Bài viết liên quan

Phản hồi