TT.HUẾ: Dâng hương tưởng niệm chư Tôn túc tiền bối lãnh đạo Giáo hội, nhân lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN


Trên tinh thần “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây “và thực hành niệm ân trong tứ trọng ân của nhà Phật, chiều ngày 21/10/2021 (16/9/ Tân Sửu), Chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế đã thành kính đảnh lễ, dâng hương tưởng niệm Chư Tôn túc tiền bối lãnh đạo, các bậc cao Tăng đã trọn đời phụng sự cho đạo pháp và dân tộc Việt Nam, được kể đến là HT. Thích Trí Thủ (Nguyên Chủ tịch HĐTS GHPGVN); HT. Thích Mật Hiển; HT. Thích Đôn Hậu; HT. Thích Minh Châu (Nguyên Phó Pháp chủ HĐCM); HT. Thích Thiện Siêu (Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS); HT. Hộ Nhẫn (Nguyên Phó Chủ tịch HĐTS), chư tôn đức là Thành viên HĐCM; HĐTS GHPGVN, chư tôn đức nguyên Trưởng/Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, chư tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế. Tất cả Chư Tôn túc đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp thống nhất Phật giáo Việt Nam năm 1981, xây dựng hòa bình thống nhất Tổ quốc theo phương châm hoạt động của Giáo hội: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.
Buổi lễ được diễn ra trong không khí thanh tịnh và trang nghiêm với sự quang lâm của 4 phái đoàn do các bậc Tôn túc đứng đầu trong ban Trị sự. Đoàn đầu tiên do HT. Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế làm trưởng đoàn đã thành tâm dâng hương tưởng niệm HT. Thích Trí Thủ, HT. Thích Thanh Trí, HT. Thích Đôn Hậu, HT. Thích Thiện Siêu, HT. Thích Đức Phương. Đoàn thứ 2, do HT. Thích Đức Thanh – UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT. Huế làm trưởng đoàn đã thành tâm dâng hương tưởng niệm HT. Thích Mật Hiển, HT. Thích Minh Châu, HT. Thích Hưng Dụng, HT. Thích Chánh Trực, HT. Thích Chơn Thiện. Đoàn thứ 3 do HT. Thích Huệ Phước – UV HĐTS GHPGVN, Phó BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế làm trưởng đoàn đã thành tâm dâng hương tưởng niệm HT. Thích Khả Tấn, HT.Thích Hộ Nhẫn, HT. Thích Quang Tạng, HT. Thích Từ Phương, NT.TN. Diệu Không, NT.TN. Chơn Thông. Và Đoàn thứ 4 do HT. Thích Giác Đạo – UV HĐTS GHPGVN, Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh TT. Huế làm trưởng đoàn đã thành tâm dâng hương tưởng niệm HT. Thích Đức Tâm, HT. Thích Đức Trì, HT. Thích Giới Hương, HT. Thích Định Lực, NT. TN. Minh Bổn.
Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam không chỉ là cột mốc đánh dấu sự thành lập Giáo hội mà đó còn là một bước chuyển mình to lớn chứng minh cho sự đoàn kết, đồng bộ, tương tác và tinh thần hoà hợp với nhau của những người con Phật.

Nhuận Tâm – Tường Chơn thực hiện

Bài viết liên quan

Phản hồi