TP.HCM: Phái đoàn Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, Ban Hoằng Pháp TƯ, Ban Từ thiện TƯ viếng vọng tang Đức Pháp chủ GHPGVN

Sáng ngày 23/10/2021 (18/9 Tân Sửu), phái đoàn Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, do HT. Thích Thanh HùngUVTT HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương làm trưởng đoàn; Ban Hoằng Pháp TƯ do HT. Thích Nhật Hỷ – UV HĐTS, UVTT Ban Hoằng pháp; Ban Từ thiện TƯ do TT.Thích Nhật Từ – UV HĐTS Phó Trưởng ban Từ thiện Xã hội đã đến viếng vọng tang Đức Pháp chủ GHPGVN – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại Thiền viện Quảng Đức.

Trân trọng đón tiếp phái đoàn có chư Tôn đức Ban tổ chức tang lễ, lãnh đạo Trung ương Giáo hội và GHPGVN phía Nam.
Tại giác linh đường, chư Tôn đức đã thành kính đảnh lễ, HT. Thích Thanh Hùng dẫn đầu đoàn đã kính dâng hương để tưởng nhớ công đức sâu dày của Đức Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN, bậc cao Tăng đã sống, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp hoàng dương Phật pháp.
Trải qua 105 năm hiện diện ở cõi Sa Bà, với 85 hạ lạp, trên ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngài đã trọn đời hiến dâng cho lý tưởng hoằng pháp lợi sinh. Công đức của Ngài đã góp phần to lớn vào sự nghiệp làm sáng danh đạo Phật và dân tộc Việt Nam. Cuộc đời Ngài từ sơ tâm xuất gia cho đến lúc hoá duyên đã luôn luôn là tấm gương chiếu sáng trong công phu tu thân, hành đạo cho cả giới xuất gia và tại gia, tận lực chuyên tâm vào sự nghiệp hoằng dương chính pháp, phục vụ nhân sinh, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh.

Tường Chơn – Tuệ Hương – Đạt thực hiện

Bài viết liên quan

Phản hồi