Chư Tăng Học viện PGVN tại Hà Nội thính giới, bố tát định kỳ

PGĐS – Căn cứ Tỳ ni tạng, giới luật đức Phật chế định, sáng nay 12-6 (nhằm ngày 14-5-Nhâm Dần), chư tôn đức Hội đồng Điều hành, quý Thầy cô Văn phòng và gần 500 hành giả an cư của Học viện PGVN tại Hà Nội đã trang nghiêm làm lễ bố tát, thuyết giới Tỳ khiêu, Tỳ khiêu Ni theo thông lệ. Đây là kỳ Bố tát thứ hai của trường hạ chùa Sóc Thiên Vương trong mùa an cư năm nay.

Đại đức Thích Đạo Mẫn, Chánh Văn phòng Học viện, Chánh Duy na trường hạ Sóc Thiên Vương cùng toàn thể Tăng Ni sinh tham dự đông đủ.

Hiện nay chúng Nội viện có 170 Tỳ khiêu, 200 Tỳ khiêu Ni, 43 Sa Di và Sa Di Ni, 48 Thức xoa, 17 Hình đồng.

Chư Tăng tuần tự theo hạ lạp trang nghiêm tự lập tại Thiền đường Tòa Viên Quang. Đại chúng đã thành kính niêm hương bạch Phật, đỉnh lễ Tam bảo và phát lồ sám hối.

Tăng sinh Thích Nhuận Phúc, Thích Tâm Đạo được Đại Tăng sai cử tụng giới. Ngoài ra. chúng Sa di và Hình đồng sau khi nghe giáo giới được chư Tăng hướng dẫn tụng “24 chương uy nghi dành cho người xuất gia”. Chư Tăng đồng thanh tụng lại các giới luật được đức Phật chế định, tự thúc liễm thân tâm và trang nghiêm Tăng đoàn.

Do tình hình dịch bệnh, toàn bộ TNS hệ Cử nhân, Liên thông và Cao đẳng cấm túc, nội trú tại Học viện trong thời gian an cư kết hạ, các thời khóa tụng niệm và học tập vẫn diễn ra như thường lệ.

Lễ Bố tát, thuyết giới là một trong những sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn nói chung, Học viện nói riêng, giúp cho mỗi người tăng trưởng giới đức, Tăng già đoàn kết, hòa hợp, thanh tịnh, góp phần vào thành quả tu học của mỗi Tăng Ni sinh trong thời gian theo học tại Học viện PGVN tại Hà Nội.

Thực hiện phóng sự: Ban TT – TT Học viện

 

Bài viết liên quan

Phản hồi