Đăk Nông: Ban Trị Sự Phật giáo huyện Cư Jut họp bàn công tác Phật sự nhiệm kỳ mới

Sáng ngày 15/12/2021 (12/11/Tân Sửu), tại văn phòng Chùa Huệ Đức, TT. Eatlinh, Cư Jut, Đắk Nông, Ban Trị sự PG huyện Cư Jut do ĐĐ Thích Nhuận Lợi – Trưởng BTS PG chứng minh buổi họp định kỳ của Ban Trị sự.
Tăng Ni tứ chúng đã cùng nhau đóng góp ý kiến, và đi đến thống nhất:

  • Dự kiến nhân sự tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới.
  • Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Phật sự 5 năm nhiệm kỳ III, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 4 (2021 – 2026).
  • Tùy theo khả năng tại các chùa, đạo tràng, hưởng ứng tinh thần tết vì người nghèo, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và neo đơn.

Tất cả các công tác Phật sự đều phải uyển chuyển, linh hoạt tùy tình hình dịch bệnh diễn ra tại địa phương.
Buổi họp đã khép lại trong tinh thần thống nhất và hòa hợp vì Phật sự chung.
Sau đây là mốt số hình ảnh trong buối họp:


Bộ phận Thư ký nêu lên lý do cuộc họp

Đại Đức Trưởng ban triễn khai cuộc họp

Đại Đức Phó Thường trực bổ sung ý kiến hoàn thiện bản dự thảo báo cáo
Sau nhiều ý kiến đóng góp tại cuộc họp của Tăng Ni, Phật tử, Đại Đức Trưởng ban tổng kết lại cuộc họp.

Hoàn mãn.
Phật giáo Đăk Nông

Bài viết liên quan

Phản hồi