Chùa Ba Vàng: Đoàn chư Tôn đức Tăng, Phật tử đến thăm, cúng dường các trường hạ TP. HCM và Đồng Nai

PGĐS – Chiều ngày 6/7/2023, đoàn chư Tôn đức Tăng, Phật tử đã đến thăm và sách tấn chư Tăng, Tu nữ tại trường hạ Thiền viện Phước Sơn (TP. Biên Hòa).

Đoàn do Thượng tọa Thích Trúc Thái Minh – Phó trưởng Phân ban Phật giáo Quốc tế TƯ, Phó Ban Trị sự tỉnh Hà Tĩnh, trụ trì chùa Ba Vàng làm trưởng đoàn đã hướng dẫn chư Tôn đức Tăng bổn tự và Phật tử các đạo tràng thăm và cúng dường các trường hạ tại TP. HCM và Đồng Nai.

Đại diện Thiền viện Phước Sơn, đón tiếp phái đoàn có Hòa thượng Thích Bửu Chánh – Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Thiền chủ trường hạ Thiền viện Phước Sơn; cùng chư Tôn đức Tăng, Tu nữ an cư.

Đoàn đã đến đảnh lễ, niêm hương Tam bảo, thăm chư Tôn đức Ban Chức sự trường hạ và hành giả Tăng, Tu nữ đang an cư kiết hạ tại Thiền viện Phước Sơn với khoảng gần 1000 chư Tôn đức Tăng, Tu nữ tập trung an cư. Tại Thiền viện Phước Sơn, đoàn đã cúng dường các thực phẩm chay nhu yếu phẩm hằng ngày và bao thư 130 triệu đồng.

Dịp này, đoàn cũng đã đến chùa Vĩnh Nghiêm – quận 3, chùa Hải Quan – quận Tân Bình, Văn Phòng 2 TƯ Thiền viện Quảng Đức cùng thuộc TP. HCM; Thiền viện Phước Sơn (TP. Biên Hòa), Thiền viện Thường Chiếu (huyện Long Thành) cùng thuộc tỉnh Đồng Nai.

Tại trường hạ Thiền viện Phước Sơn, Thượng tọa Thích Trúc Thái Minh đã có chia sẻ với hành giả Tăng, Tu nữ an cư. Theo đó, Thượng tọa đã tán thán đến Ban Chức sự trường hạ, dù với điều kiện kinh tế, địa hình khó khăn nhưng chư Tôn đức vẫn luôn nỗ lực, cố gắng vì tiền đồ của Phật pháp, trở về an cư tu tập cùng nhau.

Thượng tọa nhắc lại những lời của chư Tổ về lý tưởng và trách nhiệm của người xuất gia; khuyến tấn chư hành giả phát tâm Bồ-đề rộng lớn, nguyện độ sanh vững chắc là cốt lõi trong cuộc đời tu tập không được thiếu.

Thượng tọa mong rằng thành quả mà chư chư Tăng, Tu nữ hành giả an cư nơi đây dâng cúng lên chư tôn giáo phẩm là một thành quả tu học nỗ lực, tinh tấn, một tuổi hạ viên mãn.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được:

Tin/ảnh: Quí Nguyễn

Bài viết liên quan

Phản hồi