Bến Tre: Lễ Nhập Bảo tháp Xá lợi cố Ni trưởng Thích nữ Như Đức, chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM

PGĐS – Sáng 13/12/2022, trên tinh thần tri ân báo ân, môn đồ Pháp quyến chùa Dược Sư đã cung thỉnh xá lợi cố Ni trưởng Thích nữ Như Đức – Nguyên Cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng Minh Phân ban Ni giới TP.HCM, Trụ trì chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh, TPHCM) về nhập Bảo tháp Như Ý, tại nhà thờ gia tộc nơi quê nhà xã Hữu Định, huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre.

Quang lâm tham dự có  HT.Thích Lệ Linh, HT.Thích Lệ Đức – Đồng thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Nhựt Tấn – UV Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; TT.Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trí Thuận – Phó Ban, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thanh Mẫn – Phó BTS, Trưởng BTS GHPGVN huyện Châu Thành; Cùng chư Tôn đức Tăng trụ trì các tự viện tỉnh nhà tham dự.

Về phía chư Ni tỉnh Bến Tre có NT.Thích nữ Như Ngọc – Cố vấn Phân ban Ni giới (PBNG) Trung ương; Chứng minh PBNG tỉnh Bến Tre; NT.Thích nữ Như Tâm, NT.Thích nữ Như Chơn, NT.Thích nữ Như Quang – Đồng chứng Minh PBNG tỉnh; NT.Thích nữ Như Đán – Phó BTS, Trưởng PBNG tỉnh; NT.Thích nữ Trí Tiên – Chứng minh PBNG tỉnh Vĩnh Long; cùng chư Ni tỉnh các tỉnh thành.

  Cố Ni Trưởng Thích nữ  Như Đức là bậc Trưởng lão Ni, một tấm gương tiêu biểu của Ni giới Việt Nam nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng. Cả cuộc đời cố Ni trưởng đều lấy Giới đức làm bậc thầy mô phạm, luôn vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo Ni tài kế thừa mạng mạch Phật pháp; Ni trưởng cũng là người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Ni giới Miền nam; Cuộc đời và đạo hạnh của cố Ni trưởng là tấm gương cho đàn hậu thế nương theo tu học.

Cố Ni Trưởng Thích nữ Như Đức (1932 -2022)

Trong sự nghiệp giáo dục Phật giáo – Cố Ni trưởng được thỉnh giảng Giới luật Ni tại Học viện Phật Giáo Việt Nam TP.HCM từ khóa III, IV, V; Giáo thọ Ni Trường Cao Trung Phật học TP.HCM; và được thỉnh giảng tại Trường Trung cấp Phật học tại các tỉnh Miền Tây, Miền Đông Nam bộ. Trong suốt quá trình giảng dạy, Ni Trưởng đã biên soạn “Bộ Tứ phần Tỳ Kheo Ni bổn yếu giải”, được diễn giải rất xúc tích, ngắn gọn, giúp cho chư Ni thông suốt dễ dàng học tập. Qua đó giữ vững được tinh thần giới luật trong suốt đời sống tu tập. Hành trạng và uy đức của Ni trưởng luôn điểm tựa tùng lâm cho Ni bộ; Tại các Đại giới đàn Ni trưởng luôn được cung thỉnh lên bậc Tam sư truyền trao giới Pháp cho giới tử Ni.

Suốt cuộc đời tu học và hành đạo, Ni trưởng đã thành tựu gia phong của bậc Ni tài xứng danh là bậc mô phạm trong chốn tùng lâm cho hàng Ni chúng và tín đồ Phật tử noi theo.

Ngày 6-1-2022, Ni trưởng thuận thế vô thường, trụ thế 90 năm, 63 Hạ lạp, để lại bao ngậm ngùi kính tiếc đối với hàng Ni lưu nước Việt. Sau khi trà tỳ xá lợi cố Ni trưởng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Dược sư (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Để tưởng nhớ đến ân đức cao dày của bậc Ni lưu tôn kính, môn đồ Ni chúng chùa Dược Sư và Phật tử Minh Phước (thế quyến cố Ni trưởng) đã trang nghiêm thiết lễ cung thỉnh một phần xá-lợi cố Ni trưởng về quê hương Bến Tre để phụng thờ.

Trong buổi lễ, để ôn lại cuộc đời và hạnh nguyện của một bậc Ni trưởng suốt đời tận tụy vì Đạo pháp và tiền đồ phát triển Ni giới, Ni Trưởng Thích nữ Như Đán – Phó BTS, Trưởng PBNG tỉnh Bến Tre, tuyên đọc tiểu sử cố Ni trưởng.

Tiếp đến, Ni Trưởng Thích nữ Như Tịnh – Trưởng Pháp tử, cố vấn chùa Dược Sư, kính dâng lời hoài niệm lên bậc Thầy khả kính và phát nguyện sẽ tiếp nối chí hướng theo Ân sư, bằng tài hèn sức mọn của mình bồi dưỡng Ni chúng tu học, để báo đáp thâm ân thầy đã trao truyền giới thân huệ mạng.

HT.Thích Nhựt Tấn – UV Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre có đôi lời tưởng niệm dâng lên Cố Ni Trưởng Thích Nữ Như Đức: “Ni trưởng là bậc tôn túc tài đức vẹn toàn, đại diện cho hàng Ni lưu Việt Nam nói chung và Bến Tre, TP.HCM nói riêng. Mới ngày nào khi sinh tiền Ni trưởng cùng với tất cả huynh đệ Ni lưu cùng học, cùng tu, quyết tâm thực hiện hoài bão dành cho Ni giới luôn khắc sâu trong tâm huyết. Nhớ lại hoài bảo Ni trưởng mong mỏi BTS PG tỉnh nhà mở Trường Trung cấp Phật học, nhờ vào tâm huyết và động lực đó Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre khai mở đến nay đã 4 khóa mà Ban Trị sự tỉnh nhà đã thực hiện được để Tăng Ni tỉnh nhà không phải đi học xa. Ni trưởng còn đóng góp truyền trao giới Pháp cho Ni giới các Giới đàn Phật giáo tỉnh nhà – Hơn 60 mươi năm hoằng hóa tất có diệt, trên tinh thần đạo Pháp Ni trưởng an nhiên thu thần thị tịch, quảy gót về Tây theo định luật vô thường. Thôi thì…Dẫu biết rằng tứ đại quy không chơn tánh hải, nhiệt linh bất muội Niết bàn sơn, ngọn đèn lồng nay đã tắt…xả báo thân về cõi Niết bàn…thay mặt cho toàn thể chư Tôn giáo phẩm Tăng Ni hiện diện nơi đây luôn ghi nhớ cao công đức cao dày của cố Ni trưởng đã dành cho quê hương Bến Tre. Giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, kính nguyện Giác linh cố Ni trưởng nhất linh bất muội, Cửu phẩm hiện tiền chứng Bồ đề…Cao đăng Phật quốc.”

Thay lời Môn đồ, pháp quyến, NT.Thích nữ Như Trí – Phó Trưởng PBNG TP.HCM, trụ trì chùa Dược Sư TP.HCM, kính dâng lời cảm tạ lên chư Tôn đức Tăng Ni giáo phẩm đã quang lâm hộ trì, chú nguyện cho buổi lễ được thập phần viên mãn.

Sau lời tưởng niệm, chư Tôn giáo phẩm thực hiện nghi lễ sái tịnh, môn đồ Pháp quyến thế quyến cung nghinh Xá lợi cố Ni trưởng  nhập Bảo tháp.

Phật tử Minh Phước đại diện cho thế quyến cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm trai đường chứng minh lễ cúng dường trai tăng với tấm lòng tri ân hiếu hạnh, nguyện cầu Giác linh Ni trưởng an nhiên nơi miền Cực lạc.

Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ cùng với lời ban đạo từ của Hòa thượng Thích Lệ Đức – TV HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh – Hòa thượng tán  thán tinh thần “Tôn sư trọng đạo” của  môn đồ Pháp quyến, Ni chúng chùa Dược sư và thế quyến (gia đình) hướng tấm lòng tri ân, báo ân đến bậc trưởng lão Ni đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo Ni giới Việt Nam.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

(Theo Ban TT-TT PG Bến Tre)

==

TIỂU SỬ CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ ĐỨC  (1932 -2022)

I-  THÂN THẾ

Ni trưởng thế danh Nguyễn Thị Đầy, sinh năm 1932, tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Thành Phương (tự Đại), thân mẫu là cụ bà Đinh Thị Trữ. Từ thuở ấu thơ, Ni trưởng có duyên sâu dày với Tam bảo. Năm mười bảy tuổi, Ni trưởng thế phát với Hòa thượng Bổn Chơn hiệu Trí Linh, trụ trì chùa Vĩnh Thành, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, với pháp danh Giác Tăng, hiệu Nhựt Đức, tên thường gọi là Như Đức, thuộc gia phong Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 41. Sau khi Hòa thượng Bổn sư viên tịch, Ni trưởng đến chùa An Phước, huyện An Hóa, tỉnh Bến Tre cầu pháp với Hòa thượng Hồng Liên. Sau đó Ni trưởng được Hoà thượng gởi cho Sư Bà Diệu Minh chùa Bạch Vân, tỉnh Bến Tre và được Sư Bà đưa về chùa Dược Sư tu học vào năm 1959.

II- TU HỌC

Sau khi thọ giới Sa-di-ni, Ni trưởng siêng năng chuyên cần công quả, đến năm 1952, Ni trưởng được thọ giới Thức-xoa tại chùa Huê Lâm-Sài Gòn. Đến năm 1959, Ni trưởng tấn đàn thọ Cụ túc giới tại Dược Sư và được dự vào hàng tăng bảo.

Trải qua những năm đèn sách, cần mẫn chuyên tu với các khoá học từ Cao – Trung I đến Cao – Trung II, khoá Đại học Vạn Hạnh, Ni trưởng luôn chăm chỉ, thành tựu gia phong của bậc Ni tài. Những năm theo học ở trường Dược Sư, Ni trưởng được chọn làm Thư ký, lo giấy tờ hành chánh, lý lịch cho ni chúng. Với tính cách nghiêm trang, cẩn thận, Ni trưởng được sự tín nhiệm của quý Sư bà lãnh đạo tại Ni trường.

III- HÀNH ĐẠO

Năm 1968, Ni trường Dược Sư mở khóa chiêu sinh mới, thành lập Ban Giám đốc, Ni trưởng nằm trong Ban lãnh đạo Ni trường, cùng chia sẻ trách nhiệm duy trì mạng mạch Phật pháp. Với cương vị Thư ký, vừa là Giáo thọ, vừa trông coi quy củ, nhắc nhở sách tấn chúng ni, Ni trưởng là bậc thầy từ hòa đức độ, uy nghiêm nhưng hết lòng với chúng.

Năm 1976, sư bà Bạch Vân viên tịch, di chúc Ni trưởng kế thế  trụ trì chùa Bạch Vân, đồng thời ủy nhiệm Ni trưởng Như Tâm làm Phó Trụ trì, thay mặt chăm lo Tam Bảo. Ni trưởng vẫn thường lui tới mỗi khi có việc cần. Sau này khi trùng tu chùa Bạch Vân, với sức trợ giúp và uy tín của Ni trưởng, ngôi bảo điện được thành tựu trang nghiêm, là trụ sở của phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre hiện nay.

Đồng hành với Ni trường Dược Sư qua những mùa mưa nắng, chứng kiến từng lớp học tựu trường, ra trường – cơ sở thay đổi từ chùa cũ thay bằng kiến trúc hiện đại, Ni trưởng vẫn bền lòng son sắt. Năm 1975, Ni trưởng cũng là người còn ở lại bên cạnh Ban Giám đốc, tiếp tục duy trì sinh hoạt của Ni trường. Ngày ngày Người vẫn nhẹ nhàng khiêm tốn, thầm lặng bên trang kinh, làm chỗ nương tựa cho hàng ni chúng.

Trong sự nghiệp giáo dục, Ni trưởng được Ban Giám hiệu Trường Cao cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh mời thỉnh làm vị Giáo thọ môn Luật học Ni giới các khóa III, IV, V, cũng trong thời gian này, Ni trưởng lược dịch bộ Tứ Phần Tỳ-kheo Ni. Năm 1992, Trường Cơ bản Phật học Thành phố Hồ Chí Minh thỉnh Ni trưởng dạy môn Luật học Ni giới xuyên suốt các khóa liên tiếp, Ni trưởng biên soạn Tỳ-kheo Ni Bổn Yếu Giải, ngắn gọn, dễ hiểu để chư ni tiện bề học tập.

Năm 2009, Phân ban Ni giới Trung ương thành lập, Ni trưởng được suy sử làm Phó Ban kiêm chuyên trách giới luật. Ni trưởng là tấm gương đạo đức thanh cao, để hàng hậu học ni chúng noi theo hạnh lành. Năm 2017, Ni trưởng làm Cố vấn Phân Ban Ni giới Trung ương.

Với uy danh và đức độ trong hàng ni bộ, Ni trưởng được cung thỉnh vào bậc Tam Sư của các Đại Giới đàn từ thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh thành. Mặc dù Phật sự đa đoan, nhưng Ni trưởng không từ lao nhọc, không kể xa gần, theo đại nguyện mà đến, tùy duyên hóa tác Phật sự.

Năm tháng bào mòn thân hư huyễn, quý Ni trưởng trong Ban Giám đốc của Ni trường Dược Sư cũng lần lượt viên tịch, Người còn lại như cội tùng già che mát đàn chim nhỏ. Dược Sư là cơ sở nội trú của chư ni theo học các lớp từ Cơ bản đến Đại học, ni chúng an vui tu học trong niềm hoan hỷ và sự dìu dắt tận tình của Ni trưởng, nhiều lớp ni chúng giờ đây đã thành tài trong mọi lãnh vực, giáo dục, hoằng hóa, từ thiện xã hội….

IV- VIÊN TỊCH

Các pháp hữu vi như mộng huyễn, sương mai, hơn 60 năm gắn bó với Ni trường, một cuộc đời trọn vẹn trong chánh pháp và sự nghiệp giáo dục ni đồ. Vào những năm tháng cuối đời, khi cảm thấy hạnh nguyện hóa duyên đã mãn, tâm thế của Ni trưởng tự tại trước cảnh vô thường, người đã bày tỏ ý mình qua bài kệ sau:

Bầu trời trong xanh

Vầng mây trắng hồng

Tự do qua lại

Huyễn thân nào ngại

Vô thường khổ không

Phật sự vuông tròn

Bổn hoài viên mãn

Tự tại ra đi

Hơn mấy mươi năm

Có lợi ích gì?

Còn chăng đâu đấy

Ánh đạo từ bi

Thôi đừng thương nhớ

Quyến luyến làm chi

Bình tâm mỗi niệm

Niệm niệm A Di.

Vào cuối năm 2021, Ni trưởng có chút thân bệnh, nằm điều dưỡng trong sự chăm sóc tận tình của ni chúng. Thân tứ đại của Ni trưởng đã thuận thế vô thường. Viên tịch vào lúc 13h30’ngày 06 tháng 01 năm 2022 (nhằm ngày mùng 04 tháng chạp năm Tân Sửu). Trụ thế 90 tuổi, hạ lạp 63 năm.

Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhất Thế, húy NHỰT ĐỨC, hiệu thượng GIÁC hạ TĂNG, tự NHƯ ĐỨC, Ni trưởng Giác linh thuỳ từ chứng giám.

                                                   MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN phụng soạn

Bài viết liên quan

Phản hồi