Quảng Nam: Lời cảm tạ của Ban Tổ chức lễ tang TT.Thích Viên Hải

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch:

– Chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN.

– Chư tôn đức giáo phẩm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam

– Chư tôn đức giáo phẩm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành, quý Ban Trị sự Phật giáo quận – huyện, chư tôn đức Tăng Ni các cơ sở Giáo hội.

 • Kính thưa quý quan khách đại diện các cấp chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và quý nam nữ Phật tử các đạo tràng xa gần.

Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị,

Cố Thượng tọa  THÍCH VIÊN HẢI

 • UV Ban TTTT Trung ương GHPGVN,
 • Trưởng Ban TTTT GHPGVN tỉnh Quảng Nam,
 • Trụ trì Chùa Linh Bửu, xã  Tam Thăng, Tp. Tam Kỳ.

Duyên Ta bà đã mãn, thầy nhẹ gót Tây quy, trở về cảnh giới Niết bàn vô tung bất diệt. Lễ tang cố Thượng tọa được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam và môn đồ pháp quyến tổ chức trang nghiêm, long trọng trong thời gian 4 ngày, từ ngày 22-3-2023 đến ngày 25-3-2023 (nhằm ngày 01 đến 04-2 nhuận/Quý Mão).

Để tỏ lòng cảm niệm công đức của cố Thượng tọa đã suốt đời phụng sự Đạo pháp và chúng sinh, chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam và các tỉnh thành lân cận, quý Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã chư Tăng Ni Phật tử các tự viện tại Quảng Nam và các tỉnh, thành lân cận đã đến viếng hương cầu nguyện Giác linh thượng tọa cao đăng Phật quốc; hôm nay được thập phần trang nghiêm, trọng thể và thành tựu viên mãn.

Trong giây phút trang nghiêm, lắng đọng tâm tư này, thay lời Ban Tổ chức Lễ tang, chúng con/ chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân:

 • Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN;
 • Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, chủ tịch HĐTS GHPGVN
 • Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thành, UVTT HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam;
 • Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Khế Chơn, phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban HDPT Trung ương GHPGVN.
 • Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban TTTT Trung ương GHPGVN;
 • Thượng tọa Thích Đức Thiện – phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
 • Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí, chứng minh Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN;
 • Thượng tọa Thích Minh Nhẫn – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương, Phó ban Thường trực ban Thông Tin – Truyền Thông Trung ương GHPGVN, tổng biên tập kênh com cùng Quý chư tôn đức Văn phòng 2, Trung ương GHPGVN, Ban TTTT TƯ, Ban Nghi lễ TƯ, Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ
 • Hòa thượng Thích Thanh Tân, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng
 • Quý chư tôn giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh quảng Nam và thành phố Tam Kỳ
 • Hòa thượng Thích Phước Minh, UV HĐTS GHPGVN, trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam;
 • Quý chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội, Ban Thường trực BTS các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh.
 • Quý chư tôn đức các ban ngành, trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh,
 • Quý chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài nước.v.v..
 • Chư tôn đức Ban Giám hiệu và Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học Quảng Nam
 • Xin chân thành cảm ơn ông Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam, Quý lãnh đạo các cấp chính quyền: Công An tỉnh Quảng Nam, UBMTTQVN tỉnh, Ban tôn giáo tỉnh Quảng Nam.
 • Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo các cấp chính quyền: Thành Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Tam Kỳ, Công An thành phố Tam Kỳ. Lãnh đạo các cấp chính quyền xã Tam Thăng, thôn Thạch Tân cũng như các phái đoàn khách quý khác.… đã tạo điều kiện thuận lợi và hết lòng hỗ trợ cho Ban tổ chức Tang lễ và môn đồ pháp quyến hoàn thành công tác tổ chức, truy niệm và di chuyển kim quan cố Thượng tọa Thích Viên Hải nhập tháp tại xã Đại Quang, huyện Đại Lộc được trang nghiêm và thành tựu viên mãn.

Ban Tổ chức Tang lễ xin chân thành tri ân chư tôn đức Tăng Ni các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong địa bàn TP.Tam Kỳ và các huyện, thị xã lân cận đã trực tiếp và gián tiếp trợ duyên giúp cho lễ tang cố Thượng tọa được thành tựu tốt đẹp.

Trong thời gian cử hành tang lễ, mặc dù Ban Tổ chức đã cố gắng hết sức để trang nghiêm đạo tràng và cung tiếp chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni và quý liệt vị nhưng không sao tránh khỏi nhiều thiếu sót, kính mong chư tôn đức giáo phẩm, Đại đức Tăng Ni và quý liệt vị niệm tình hoan hỷ.

Thay lời Ban Tổ chức Tang lễ, xin thành tâm kính chúc quý tôn đức giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, chư tôn đức Tăng Ni thân tâm thường lạc, phước trí nhị nghiêm, viên thành Phật sự. Xin chân thành kính chúc quý quan khách đại diện các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể và tất cả nam nữ Phật tử gần xa thân khỏe, tâm an, thành tựu ý nguyện, vạn sự hanh thông, cát tường như ý.

Nguyện đem công đức này hồi hướng cho quốc thới dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT!

Bài viết liên quan

Phản hồi