[Video] Phái đoàn Công an TP. Hà Nội viếng tang Đức Pháp chủ GHPGVN

Chiều ngày 22/10/2021 phái đoàn Công an TP. Hà Nội đến viếng tang Đức Pháp chủ GHPGVN Trưởng lão HT. Thích Phổ Tuệ

Quảng Thuận- Diệu Đan/ PGĐS

Bài viết liên quan

Phản hồi