Phái đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Thành phố viếng tang Đức Pháp chủ GHPGVN

Chiều ngày 22/10/2021 Phái đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Thành phố viếng tang Đức Pháp chủ GHPGVN tại Tổ đình Viên Minh, xã Quang Lẵng, huyện Phú Xuyên, Tp Hà Nội.

Quảng Thuận- Diệu Đan- Ngọc Phương

Bài viết liên quan

Phản hồi