Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn Tăng Ni sinh viên tu học nội trú

PGĐS – Chiều 18-12, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM quang lâm sách tấn Tăng Ni sinh viên đang tu học nội trú tại cơ sở 2 (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn Tăng Ni sinh viên tu học nội trú ảnh 1
Thượng tọa Thích Phước Lượng tác bạch

Thay mặt cho toàn thể Tăng Ni sinh hiện diện của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Thượng tọa Thích Phước Lượng, Phó ban Quản viện đã tác bạch, khánh tuế và cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng giáo huấn cho đại chúng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn Tăng Ni sinh viên tu học nội trú ảnh 2
Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng thăm hỏi và khích lệ Tăng Ni sinh viên

Nhân đây, Hòa thượng Viện trưởng đã nhắc lại những điểm chính về tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra tại Việt Nam và một số nước trên thế giới. Qua đó, Trưởng lão Hòa thượng đã nêu tầm quan trọng của cách sống chánh niệm cũng như nếp sống truyền thống thiền môn trong việc giữ gìn sức khỏe để tu học, vượt qua dịch bệnh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn Tăng Ni sinh viên tu học nội trú ảnh 3
Bác sĩ Võ Khắc Khôi Nguyên chia sẻ với Tăng, Ni sinh viên về việc “Thích ứng an toàn với Covid-19”

Cũng trong chiều nay, Tăng Ni sinh viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM được lắng nghe Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa 1 Võ Khắc Khôi Nguyên (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park) chia sẻ đề tài Thích ứng an toàn với Covid-19.
Một số hình ảnh ghi nhận được:

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn Tăng Ni sinh viên tu học nội trú ảnh 4
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn Tăng Ni sinh viên tu học nội trú ảnh 5
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn Tăng Ni sinh viên tu học nội trú ảnh 6
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn Tăng Ni sinh viên tu học nội trú ảnh 7
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn Tăng Ni sinh viên tu học nội trú ảnh 8
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn Tăng Ni sinh viên tu học nội trú ảnh 9
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn Tăng Ni sinh viên tu học nội trú ảnh 10
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn Tăng Ni sinh viên tu học nội trú ảnh 11
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn Tăng Ni sinh viên tu học nội trú ảnh 12
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn Tăng Ni sinh viên tu học nội trú ảnh 13
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn Tăng Ni sinh viên tu học nội trú ảnh 14

Bài viết liên quan

Phản hồi