TPHCM: Hướng tới thành lập Hội đồng Khoa học sau Đại học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

PGĐS – Sáng ngày 09/08/2023, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (Cơ sở 1) đã có buổi làm việc với đội ngũ giáo thọ sư, giảng viên sau Đại học dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Cùng tham gia có chư Tôn đức Phó Viện trưởng: TT. Thích Nhật Từ (Phó Viện trưởng Thường trực); HT. Thích Bửu Chánh; HT. Thích Tâm Đức; TT. Thích Phước Đạt; TT. Thích Viên Trí; TT. Thích Quang Thạnh (Phó Viện trưởng, Tổng Thư ký); TT. Thích Chơn Minh; NS. Thích Nữ Như Nguyệt; chư Tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành, chư Tôn đức đại diện các phòng khoa cùng quý giáo thọ sư, giảng viên các lớp sau Đại học.

Báo cáo công tác đào tạo của Phòng sau Đại học, TT. Thích Đồng Văn cho biết: “Phòng sau Đại học bước đầu đạt được các kết quả nổi bật, thực hiện đúng chức năng, sứ mệnh đào tạo mà Học viện giao cho”. Thượng toạ Trưởng Phòng sau Đại học cho biết thêm từ năm 2012 đến nay đã đào tạo 153 học viên cao học, 93 học viên đang thực hiện luận văn, 69 học viên đang học các học phần; cùng với đó có 38 học viên đang thực hiện luận án Tiến sĩ Phật học.

Trong thời gian sắp tới, để Phòng sau Đại học tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trở thành bộ phận giáo dục mũi nhọn của Học viện, theo TT. Thích Đồng Văn cần tăng cường ứng dụng công nghệ quản lý thông qua các phần mềm điện tử, thống nhất và đi đến chuẩn hóa chương trình đào tạo theo mô thức chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp đó, chư Tôn đức cử tọa cùng quý quý giáo thọ sư, giảng viên các lớp sau Đại học lần lượt đóng góp ý kiến hoàn thiện chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ của Học viện.

Kết luận phiên họp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đánh giá cao các đóng góp ý kiến của chư Tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành, Hội đồng sau Đại học Học viện. Nhân đây, Hoà thượng cũng tán dương nỗ lực của tập thể thành viên Phòng sau Đại học trong nhiều năm qua đã góp phần đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác Phật sự của Giáo hội.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo sau Đại học, Hoà thượng gợi ý Học viện cần sớm thành lập Hội đồng Khoa học sau Đại học trực tiếp quản lý công tác chuyên môn của phòng Sau Đại học. Đề cập tới một số mô hình quản lý đào tạo tiên tiến của một số trường Đại học, Hoà thượng mong muốn tập thể Hội đồng Khoa học Học viện, tập thể thành viên Phòng sau Đại học tiếp tục tư duy, thay đổi cách làm để hiệu quả hoá quá trình đào tạo sau Đại học của Học viện hiện nay.

Quí Nguyễn

Bài viết liên quan

Phản hồi