Long An: Lễ Khánh tuế Hòa thượng Thích Huệ Vân và họp mặt truyền thống Chùa Bửu Vân

Tối ngày 19-01-2023 (28-12-Nhâm Dần), lễ khánh tuế Hòa thượng Thích Huệ Vân đã được tổ chức tại Chùa Bửu Vân (huyện Tân Trụ, tỉnh Long An).


Đây là sinh hoạt trong truyền thống của đạo tràng Chùa Bửu Vân, từ năm 2000 cho đến nay. Theo đó, vào ngày 28 tháng Chạp hằng năm, toàn thể chư Tăng Ni và Phật tử thuộc các Chùa Bửu Vân, Chùa Bửu Vương (Tx. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), Chùa Hưng Long (huyện Châu Thành, tỉnh Long An) đều vân tập về hội trường Chùa Bửu Vân để đảnh lễ, khánh tuế bậc ân sư tròn 50 tuổi đạo.
Thượng tọa Thích Đức Hoàng (Phó BTSPG tỉnh Long An, trụ trì chùa Hưng Long) là trưởng tử của Hòa thượng Thích Huệ Vân đã đại diện cho đại chúng dâng lời tác bạch khánh tuế. Thượng tọa nhấn mạnh, ngày này rất nhiều ý nghĩa: là ngày tất niên của đạo tràng Chùa Bửu Vân, ngày Khánh tuế Hoà thượng trụ trì, đặc biệt là ngày họp mặt truyền thống Tăng Ni-Phật tử thân thuộc với Hoà thượng… để cùng nhau ôn lại những gì đã trãi qua và sách tấn nỗ lực tu học trong năm mới tốt hơn.


Hòa thích Huệ Vân đã sách tấn các vị đệ tử, đệ tôn và Phật tử “Tu là phải tiến, học phải thực hành….. làm sao xứng đáng là Sa môn, là con Phật”. Sau cùng là chương trình Hòa thượng cắt bánh kem, phát lộc cho Đạo tràng và chụp hình lưu niệm.

Đức Bảo

Bài viết liên quan

Phản hồi