Long An: Cáo phó Thượng tọa Thích Thiện Đức

Ngày 10 tháng 9 năm 2022 (nhằm ngày 15/8/Nhâm Dần), Đại đức Thích Lệ Duyên – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa thay mặt Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Thượng tọa Thích Thiện Đức tân viên tịch.

Theo cáo phó, Thượng tọa Thích Thiện Đức – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa, Nguyên Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ, Trụ trì chùa Ấn Chứng (khu vực 5, thị trấn Đức Hoà, huyện Đức Hòa), Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thị trấn Đức Hòa, Thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị trấn Đức Hòa.

Do bệnh duyên, Thượng tọa đã thu thần viên tịch vào lúc 12 giờ 10 phút, ngày 10 tháng 9 năm 2022 (nhằm ngày 15 tháng 8 năm Nhâm Dần) tại chùa Ấn Chứng, khu vực 5, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

 Trụ thế : 67 năm –  Hạ lạp : 33 năm

– Lễ nhập quan: Cử hành vào lúc 20 giờ 00, ngày 10 tháng 9 năm 2022 (nhằm ngày 15 tháng 8 năm Nhâm Dần) tại chùa Ấn Chứng, khu vực 5, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

– Kim quan Thượng tọa được tôn trí tại chùa Ấn Chứng, khu vực 5, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

– Lễ viếng: Bắt đầu từ lúc 07 giờ 00 ngày 11 tháng 9 năm 2022 (nhằm 16/8/Nhâm Dần) đến 06 giờ 00 ngày 14 tháng 9 năm 2022 (nhằm ngày 19/8/Nhâm Dần).

– Lễ truy niệm: Được cử hành vào lúc 07 giờ 00’ngày 14 tháng 9 năm 2022 (nhằm ngày 19/8/Nhâm Dần), sau đó cung tống Kim quan nhập Bảo tháp tại khuôn viên chùa Ấn Chứng, khu vực 5, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

 

Bài viết liên quan

Phản hồi