Đồng Tháp: Cáo phó Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hậu tân viên tịch

PGĐS – Ngày 25-10-2023 (nhằm ngày 11-9-Quý Mão), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Phân Ban Ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Ban Trị sự GHPGVN huyện Cao Lãnh và Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hậu tân viên tịch.

Theo Cáo phó, Ni Trưởng Thích Nữ Tâm Hậu  – Chứng Minh Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Tháp – Viện chủ chùa Long Tế, Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Do bệnh duyên, Ni trưởng thâu thần viên tịch vào lúc 19 giờ 20 phút, ngày 24 tháng 10 năm 2023(nhằm ngày 10 tháng 9 năm Quý Mão) tại chùa Long Tế, Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Trụ thế: ​87 năm – Hạ lạp: ​67 năm.

Lễ nhập kim quan: Cử hành vào lúc 11 giờ 00, ngày 25 tháng 10 năm 2023 (nhằm ngày 11 tháng 9năm Quý Mão) tại chùa Long Tế, Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Kim quan Ni trưởng được tôn trí tại chùa Long Tế.

Lễ viếng: Bắt đầu từ lúc 13 giờ 00, ngày 25 tháng 10 năm 2023 (nhằm ngày 11 tháng 9 năm Quý Mão)

Lễ truy niệm: Được cử hành vào lúc 11 giờ 00, ngày 28 tháng 10 năm 2023 (nhằm ngày 14 tháng 9 năm Quý Mão) sau đó cung tống kim quan Ni trưởng nhập Bảo tháp tại chùa Long Tế, Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ban TT-TT PG Đồng Tháp

 

Bài viết liên quan

Phản hồi