Đồng Tháp: Hoà Thượng Thích Thiện Mỹ Tân Viên Tịch

CÁO PHÓ :Hoà Thượng Thích Thiện Mỹ Tân Viên Tịch
– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Đồng Tháp;
– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Huyện Tháp Mười;

Vào ngày 28/9/2021, Thượng tọa Thích Minh Sơn  Phó thư ký kiêm Chánh Văn Phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, trưởng BTS GHPGVN huyện Tháp Mười, trưởng Ban Tổ Chức, cũng môn đồ pháp quyến vô cùng thương tiếc báo tin:

HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN MỸ

– Chứng Minh Ban trị sự GHPGVN huyện Tháp Mười;
– Viện Chủ Chùa Thiền Kim, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.
Do bệnh duyên, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 02giờ 00 phút, ngày 28 tháng 9 năm 2021 (nhằm ngày 22 tháng 8 năm Tân Sửu) tại Chùa Thiền Kim, Xã Mỹ An, Huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
* Trụ thế : 79 năm
* Hạ lạp : 49 năm
– Lễ nhập quan: Cử hành vào lúc 12 giờ 00, ngày 28 tháng 9 năm 2021 (nhằm ngày 22 tháng 8 năm Tân Sửu). Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại Chùa Thiền Kim, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.
– Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 12 giờ 00, ngày 01/10/2021 (nhằm ngày 25 tháng 8 năm Tân Sửu); sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng nhập Bảo tháp tại Chùa Thiền Kim, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.

Phật Giáo Đồng Tháp

Bài viết liên quan

Phản hồi