Cáo Phó: Thượng tọa Thích Đạo An viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG THÁP
BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYÊN CHÂU THÀNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––
Huyện Châu Thành, ngày 28 tháng 03 năm 2023

 

CÁO PHÓ

Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) cùng Môn đồ pháp quyến, vô cùng thương tiếc báo tin:

CỐ THƯỢNG TOẠ THÍCH ĐẠO AN

Trụ trì chùa Tân Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Vì bệnh duyên, Thượng tọa đã thâu thần viên tịch vào lúc 14 giờ, ngày 28 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày mùng 7 tháng 2 nhuận năm Quý Mão) tại chùa Tân Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Trụ thế: 46 năm, Hạ lạp: 25 năm

– Lễ nhập quan: Cử hành vào lúc 22 giờ, ngày 28 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày mùng 7 tháng 2 nhuận năm Quý Mão). Kim quan được tôn trí tại chùa Tân Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

– Lễ viếng: Bắt đầu từ lúc 08 giờ ngày 29 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày mùng 8 tháng 2 nhuận năm Quý Mão).

– Lễ truy niệm, phụng tống kim quan được cử hành vào lúc 9 giờ ngày 02 tháng 4 năm 2023 (nhằm ngày 12 tháng 2 nhuận năm Quý Mão). Sau đó phụng tống kim quan nhập tháp tại chùa Tân Hòa, TT. Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

TM.BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 

Thượng tọa THÍCH TĨNH TRIỆT

 

Bài viết liên quan

Phản hồi