An Giang: Hòa thượng Thích Thiện Trí, Chứng minh GHPGVN huyện Thoại Sơn viên tịch

PGĐS – Ngày 2-7, Ban Trị sự GHPGVN huyện Thoại Sơn, tông môn Vạn Đức và môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Hòa thượng Thích Thiện Trí viên tịch.

Bài viết liên quan

Phản hồi