Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tiếp tục tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ Phật học trực tuyến

Ngày 23-11, Phòng Sau đại học thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tiếp tục tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên khóa II bằng hình thức trực tuyến.
Theo đó, 4 Hội đồng Khoa học chấm luận văn thạc sĩ được thành lập sáng nay là chư tôn đức Phó Viện trưởng Học viện và các giáo sư, phó giáo sư đang công tác, giảng dạy tại các trường đại học trong cả nước.
Các học viên bảo vệ đề tài gồm có: Học viên Thích nữ Lệ Thảo bảo vệ luận văn đề tài: “Quá trình hình thành – phát triển và những đóng góp của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM từ năm 1983 đến nay”; Học viên Thích Pháp Trí bảo vệ luận văn: “Lịch sử hình thành và phát triển chùa Huê Nghiêm, Thủ Đức”; Học viên Thích Vạn Ngộ bảo vệ luận văn: “Đóng góp của Daisetsu Teitaro Suzuki đối với việc truyền bá Thiền tông sang phương Tây”; Học viên Thích nữ Liên Liên bảo vệ luân văn: “So sánh giới bổn Tỳ-kheo-ni của Theravàda và Dhammaguptaka”.

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tiếp tục tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ Phật học trực tuyến ảnh 2
Học viên Thích nữ Lệ Thảo bảo về đề tài

Các luận văn bảo vệ sáng 23-11 đều được Hội đồng Khoa học chấm luận văn thông qua. Tuy nhiên, các luận văn cần bổ sung thêm một số nội dung yêu cầu từ chư vị trong hội đồng chấm luận văn để được hoàn chỉnh và nộp lại trong thời gian quy định của Phòng Sau đại học.Sau khi nghe học viên trình bày đề tài, chư vị Hội đồng Khoa học đánh giá học viên có sự am hiểu khá tốt về đề tài, có sự đam mê, tìm tòi nghiên cứu với nhiều nguồn tài liệu phong phú.
Chiều cùng ngày, học viên Thích Quảng Minh bảo vệ đề tài: “Tìm hiểu về giai đoạn đầu truyền bá Phật giáo vào Trung Quốc”; Học viên Thích Nhuận Thiện bảo vệ đề tài: “Lịch sử chùa Viên Giác tại tỉnh Bến Tre”.
Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tiếp tục tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ Phật học trực tuyến ảnh 3
Thượng tọa tiến sĩ Thích Đồng Bổn, Chủ tịch Hội đồng Khoa chấm luận văn học viên Thích Pháp Trí với đề tài: “Lịch sử hình thành và phát triển chùa Huê Nghiêm, Thủ Đức”

Thượng tọa Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học của Học viện cho phóng viên Giác Ngộ biết hiện nay tình hình dịch Covid-19 chỉ mới kiểm soát được, nên mọi hoạt động giảng dạy của học viện vẫn đang thực hiện trực tuyến theo chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.Vào ngày 25-11, 27-11, Phòng Sau đại học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức cho 8 học viên bảo vệ luận văn thạc sĩ.
Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tiếp tục tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ Phật học trực tuyến ảnh 4
Thượng tọa tiến sĩ Thích Chơn Minh, Phó Viện trưởng Học viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học chấm luận văn “Quá trình hình thành – phát triển và những đóng góp của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM từ năm 1983 đến nay”

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tiếp tục tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ Phật học trực tuyến ảnh 6
Tiến sĩ Lương Thu Hường góp ý về nội dung luận văn của học viên

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tiếp tục tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ Phật học trực tuyến ảnh 7
Chư vị trong Hội đồng khoa học

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tiếp tục tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ Phật học trực tuyến ảnh 5
Thượng tọa tiến sĩ Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng Học viện – Hướng dẫn khoa học đề tài cho học viên Thích Vạn Ngộ

Như Danh

Nguồn: giacngo.vn

Bài viết liên quan

Phản hồi