Cuộc đời là hiện tướng của tâm

Tâm làm chủ và tâm tạo tác, sinh ra tất cả mọi chuyện. Từ tâm khiến chúng ta nói, chúng ta làm và khi chúng ta nói, làm thì sẽ tạo ra một hậu quả.

Tu đạo không đâu xa là tu nơi tâm mình

Tu đạo không đâu xa là tu nơi tâm mình

Tâm mà sân si thì sẽ nói ra lời khó chịu, làm đổ vỡ các mối quan hệ của chúng ta. Như vậy là chúng ta thất bại. Còn nếu tâm sáng suốt, trí tuệ, giàu lòng yêu thương thì khi chúng ta nói và làm, sẽ đem lại những điều an vui cho mọi người; khi mọi người hoan hỷ, rồi trợ duyên, giúp đỡ chúng ta thì chúng ta sẽ được an vui, tốt đẹp.

Như vậy, tâm là nhân sâu xa nhất để tạo ra cuộc đời của chúng ta là khổ hay vui. Khi chúng ta khởi những tâm thiện lành thì ngay tại tâm chúng ta đã “thưởng” luôn cho mình niềm vui, chưa đòi hỏi niềm vui ấy ở đâu, ai mang lại. Còn ai khởi một tâm xấu ác, muốn hại người, làm điều xấu, phạm pháp thì ngay khi khởi tâm đó, trong tâm đã bất an, lo sợ và rất nhiều thứ không an ổn, không vui xảy đến. Một tâm báo thù thì đã chứa đầy những sự sôi sục, sự nóng bức, sự khổ thiêu đốt mình, chưa phải ra đến hành vi. Như vậy, chỉ mới khởi tâm là đã chiêu cảm ngay sự mát lành hay cái nóng nực, đau khổ trong tâm.

Cho nên, những người thường khởi tâm ác, bất thiện thì hay bất an, mệt mỏi,… Còn người nào từ sáng đến tối thường nghĩ (thường khởi nghĩ) những điều tốt lành, trong sáng thì người ấy được thư thái, an lạc. Đó là bản chất của tâm.”

Trên đây là một trích đoạn bài giảng của Đại đức Thích Trúc Thái Minh trong buổi chia sẻ pháp, chủ đề “Cuộc đời: Tội – Phúc và Khổ – Vui” với “Công ty cổ phần Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế Havico”. Qua lời Đại đức giảng, các thành viên đã hiểu hơn về tâm và những cách tích lũy phúc báu để làm hành trang đi du học sắp tới.

Bài viết liên quan

Phản hồi