Bình Dương: Ngày Vía Đức Phật A Di Đà bắt nguồn từ đâu?

PGĐS- Tối ngày 10/12/2022, tại Chùa Tổ Long Hưng, Kp4, Tân Định, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đã trang nghiêm tổ chức Lễ Vía Phật A Di Đà.

Vì sao Phật giáo chọn ngày 17/11 âm lịch hằng năm làm lễ vía?

Câu chuyện bắt đầu từ việc giáng sinh của đức Phật A Di Đà vào đời nhà Tống, Trung Hoa, Ngài thị hiện làm một vị Hòa thượng tên là Vĩnh Minh Thiền sư – 永明禪師 (904-975) (còn gọi: Diên Thọ thiền sư 延壽禪師), tự Trọng Nguyên 仲元), suốt thông Tông giáo, triệt ngộ Thiền-cơ, nhưng tận lực Hoằng dương Tịnh Độ, là vị Tổ thứ VI của Tịnh Độ Tông.

Thiền sư Vĩnh Minh Thọ được xem như là hóa thân của đức Phật A Di Đà nên mọi người chọn ngày sinh của Thiền sư là ngày 17 tháng 11 Âm lịch hàng năm cử hành lễ Vía, nhớ lại Đức Phật A Di Đà.

Ý nghĩa niệm Phật Di Đà- Đại đức Thích Thiện Hưng- Trưởng Ban Thông Tin Truyền Thông Phật giáo tỉnh Bình Dương, Trụ trì Chùa Tổ Long Hưng, Trưởng Ban tổ chức, cho biết.

Theo lời đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy trong kinh A Di Đà, cách thế giới Ta-Bà của chúng ta 10 muôn ức cõi Phật về hướng Tây rất xa, có một thế giới tên là Cực Lạc, Đức Phật giáo chủ cõi đó là Phật A Di Đà hiện đang Thuyết pháp Độ sanh.

Đức Phật A Di Đà là một ngôi Giáo chủ trên cõi Lạc Bang, oai đức không cùng, thệ nguyện rất lớn, mở môn phương tiện, độ kẻ chúng sanh ra khỏi Ta bà đem về Tịnh độ.

Theo đó, hằng năm vào ngày 17/11 âm lịch, các tự viện Phật giáo trên thế giới và ở Việt Nam thường tổ chức lễ vía đức Phật ADi Đà,

Quí Nguyễn

PV-PGĐS tại TPHCM

Bài viết liên quan

Phản hồi