[Bản tin] Quảng Nam: Quỹ Đạo Phật Ngày Nay hỗ trợ huyện Nam Trà My phòng chống dịch Covid-19

Ngày 28/10/2021, Đại đức Thích Bảo Hưng – Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Thăng Bình, Trụ trì chùa Ngọc Sơn đại diện quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã trao vật tư y tế để ủng hộ huyện Nam Trà My trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ngay khi nghe tin huyện bùng phát dịch.

 

 Tuệ Hương – Phúc Thọ thực hiện

Nguồn: Phật Sự Online 

 

Bài viết liên quan

Phản hồi