Ấn Độ: Ngày hội trùng tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa tại núi GRIDHAKUTA (Linh Thứu) lần thứ 6

PGĐS – Hôm qua ngày 14/12/2022, 55 Tăng Ni cùng Phật tử Việt Nam gồm những du học sinh tại Ấn Độ, và quý Tăng Ni cùng Phật tử đến từ Việt Nam đã tham gia trùng tụng trọn bộ KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA tại núi Linh Thứu (GRIDHAKUTA)
Đoàn bắt đầu tụng quyển đầu tiên tại hương thất của Đức Phật vào lúc 8:30 sáng, sau đó di chuyển xuống thạch thất của trưởng lão Sariputta để tụng tiếp ba quyển.
Sau khi thọ trai bữa trưa đoàn tiếp tục tụng bốn quyển tiếp theo và hồi hướng công đức của chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử đã phát tâm hộ trì.
Tại đây Chư Tăng Ni thuộc phái đoàn Phật Giáo Việt Nam trì tụng kinh Pháp Hoa thành tựu, trong niềm hoan hỷ của tứ chúng .
Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận:
Tâm Tuệ Sakya

Bài viết liên quan

Phản hồi