Hà Nội: Phái đoàn Ni chúng TP. Hà Nội & BTS GHPG tỉnh Thái Bình viếng lễ tang đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Sau khi đặt vòng hoa, thắp hương kính viếng, các Phái đoàn đã dành một phút mặc niệm cố Đại lão, ngay sau đó, đại diện Phái đoàn đã tưởng nhớ Đức Pháp chủ bằng những dòng ghi sổ tang.

Sau khi đặt vòng hoa, thắp hương kính viếng, Phái đoàn của Quốc hội đã dành một phút mặc niệm cố Đại lão, ngay sau đó, đại diện Phái đoàn đã tưởng nhớ Đức Pháp chủ bằng những dòng ghi sổ tang.
Cuối cùng, Phái đoàn bày tỏ lòng thành kính phân ưu và gửi lời chia buồn sâu sắc đến Trung ương Giáo hội, tăng ni, tín đồ Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước. Sự ra đi của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ trong giới tăng ni, Phật tử và đông đảo người dân Việt Nam là sự mất mát vô cùng to lớn

Phật Giáo Đời Sống

Bài viết liên quan

Phản hồi