Vĩnh Long: Chùa Hạnh Phúc Tăng long trọng tổ chức dâng y Kathina năm 2021

Đại lễ dâng y Kathina của Phật giáo Nam tông đã trở thành ngày hội là một phước duyên đại hạnh thù thắng mang lại sự an lạc cho Tăng đoàn và sự hưng thịnh của Phật giáo. Sáng ngày 14/11/2021, tại chùa Hạnh Phúc Tăng (xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đã trang nghiêm diễn ra đại lễ dâng y Kathina được sự phát tâm cúng dường của các gia đình thí chủ cùng với chung hùn phước của Tăng Ni và thiện nam, tín nữ gần xa dâng đến chư Tăng nhân kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ.

Theo truyền thống mỗi năm, Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Long đã hướng dẫn Phật tử tạo phước duyên đặt bát cúng dường đến chư Tăng.

13 giờ cùng ngày, Thượng tọa dẫn đoàn quý Phật tử đội tấm y và các vật phẩm đi 3 vòng quanh Chánh điện trong lời kệ ngân vang. Lễ dâng y chính thức trên ngôi Tam Bảo trong khung cảnh trầm hương quyện tỏa. Tại đây, các thí chủ tác bạch cúng dường quả bát và tam y dâng lên chư Tăng.

Tiếp theo, cử hành nghi thức Tăng sự do nhị vị bố cáo giữa Tăng đoàn, tụng tuyên ngôn chứng minh cho Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh đại diện 13 vị tỳ khưu Tăng để chú nguyện thọ y mới. Dịp này, Thượng tọa trao Bằng Tuyên dương Công đức đến các tín chủ.

Mùa dâng y Kathina PL.2565 tại chùa Hạnh Phúc Tăng đã khép lại hoàn mãn trong niềm hoan hỷ của tứ chúng.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:
         Pha La

Bài viết liên quan

Phản hồi