Video: Trang nghiêm lễ thượng bảng BTS GHPGVN huyện Đà Tẻh & Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2022

Thực hiện: Vạn Tịnh – Diệu Đan

 

Bài viết liên quan

Phản hồi