Video: Ban Trị Sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022

 

Thực hiện: Ban TT-TT PG Lâm Đồng – Nguyễn Phượng

Bài viết liên quan

Phản hồi