Video: Thường trực BTS GHPGVN huyện ĐạTẻh phối hợp cùng chính quyền địa phương bàn giao nhà đại đoàn kết

Thực hiện: Vạn Tịnh, Diệu Đan

 

Bài viết liên quan

Phản hồi