Thừa Thiên-Huế: Chùa Cổ Mỹ Á tổ chức Khóa tu Kính mừng ngày Thành Đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

PGĐS- Hào quang chiếu sáng tam thiên. Kính mừng Bồ tát viên thành quả tu. Thành kính hướng về ngày Thành Đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngày 23/12/2022 (01 tháng 12 năm Nhâm Dần) Đại đức Thích Thiền Như, Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Cổ Mỹ Á đã tổ chức Khóa tu Một ngày An lạc chủ đề Thành Đạo cho thiện nam tín nữ Phật tử địa phương.

Tại Khóa tu, Chư Tôn đức đã cử hành lễ niêm hương bạch Phật khai kinh; Truyền Tam quy Ngũ giới cho 71 thiện nam tín nữ; Trì tụng kinh Chuyển Pháp Luân; cúng Ngọ; kinh hành niệm Phật.

Đại đức Thích Thiền Như, Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Cổ Mỹ Á truyền Tam quy Ngũ giới

Ban Tổ chức cung thỉnh Đại đức Thích Chánh Đức, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế, quang lâm thuyết giảng thời pháp về “Ý Nghĩa Đức Phật Thành đạo”

Sau bốn mươi chín ngày chuyên tu thiền quán, khi ánh sao mai xuất hiện, thái tử Tất Đạt Đa đã vén màn vô minh, xé tan lưới sanh tử, chứng ngộ tam minh, lục thông, chỉ bày con đường Trung đạo cho nhân thiên ba cõi… Thành tựu Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu không có ngày Thành Đạo của đức Bồ Tát thì sẽ không có Đạo Phật hôm nay.

Sự kiện Thành Đạo là cột mốc quan trọng trong lịch sử cuộc đời Đức Phật, là nét son không bao giờ bị xóa nhòa nơi dòng thời gian vô tận và không gian đầy thay đổi, là sự kiện minh chứng cho lời dạy của Đức Phật trong Kinh Phạm Võng: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”.

Sau thời Pháp thoại, toàn thể Đại chúng vân tập nơi trai đường thực hiện nghi thức Quá đường, dùng cơm trong chánh niệm.

Một ngày được trở về thiền môn, thực hành lời Phật dạy dưới sự hướng dẫn của Tăng đoàn, an trú trong chánh pháp, hiểu rõ về ý nghĩa Thành Đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã tiếp thêm nguồn năng lượng thiện lành, vun bồi tín tâm Tam Bảo cho hàng Phật tử tại gia.

Trầm Hương

Bài viết liên quan

Phản hồi