TT. Huế: BTS GHPGVN các huyện, thị xã tổng kết công tác Phật sự năm 2021

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2022 đã được Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã: Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông và A Lưới tổ chức đơn giản trong tinh thần phòng chống dịch Covid-19, tuy nhiên thành phần tham dự vẫn đông đủ (bằng hình thức trực tiếp/trực tuyến) và triển khai hiệu quả các nội dung cần thiết.
Tại hội nghị, chư Tôn đức Thư ký BTS GHPGVN các huyện, thị xã đã báo cáo chi tiết các công tác Phật sự trong năm 2021 của huyện nhà, cùng định hướng hoạt động Phật sự trong năm đến 2022.
Trong 02 năm vừa qua, cả nước chịu ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động Phật sự của từng địa phương được tổ chức hạn chế, cẩn trọng hơn nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch một cách hiệu quả. Ngoài các hoạt động Phật sự truyền thống, Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã tập trung nhiều hơn cho công tác hỗ trợ, đồng hành cùng các tuyến đầu chống dịch, phối hợp cùng lãnh đạo chính quyền địa phương thực hiện nhiều chương trình từ thiện, an sinh xã hội.
Điểm nhấn trong năm đó là Phật giáo các huyện, thị xã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
– Huyện Phong Điền:
– Thị xã Hương Trà:
– Thị xã Hương Thủy:
– Huyện Phú Vang:
– Huyện Phú Lộc:
– Huyện Nam Đông:
– Huyện A Lưới:
Anh Quốc/ PG Huế tổng hợp

Bài viết liên quan

Phản hồi