Trang nghiêm lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm

PGĐS – Chiều 20-12 (17-11-Tân Sửu), lễ vía Đức Phật A Di Đà đã trang nghiêm diễn ra tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Bài viết liên quan

Phản hồi