Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại TP.HCM

Sáng nay, 1-12 (27-10-Tân Sửu), tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP.HCM), Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, môn đồ pháp quyến trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nhân tuần thứ sáu.

Tham dự lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Giám luật; Chư vị Trưởng lão Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa thượng Thích Thanh Đàm; Hòa thượng Thích Thích Thanh Dũng (kiêm Chánh Thư ký), Hòa thượng Thích Giác Quang, Hòa thượng Thích Giác Giới – đồng Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; chư vị Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Như Niệm, Hoà thượng Thích Giác Tường, Hòa thượng Viên Minh, cùng chư tôn đức Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín.
Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Hòa thượng Thích Thiện Pháp – đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Giác Toàn, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự), Thượng tọa Thích Quảng Hà, Thượng tọa Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng I; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng I, Văn phòng I Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương.
Đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP.HCM có bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM, cùng lãnh đạo Văn phòng Đại diện phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQVN, các sở, ban, ngành TP.HCM, quận 3, quận 10, phường sở tại.
Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại TP.HCM ảnh 2
Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh niêm hưởng tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN

Hành trạng, công hạnh của ngài từ thuở đồng chân nhập đạo, sơ tâm xuất gia đến ngày về cõi Phật, ngài một lòng tinh tấn tu hành, giới đức tinh nghiêm, giữ lối sống thiền môn thanh tịnh, gần gũi, trọn lòng giữ đạo. Hành trạng của ngài là kết nối của mạng mạch Phật pháp, là tấm gương sáng tròn đầy. Trên ngôi vị tối cao – Pháp chủ GHPGVN trong mười lăm năm, nhưng dù ở vai trò nào, ngài vẫn giữ lối sống thiền môn thanh tịnh, ung dung tự tại.Tại lễ tưởng niệm, thành kính trước tôn dung Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021) được tôn trí trang nghiêm tại chánh điện tổ đình Vĩnh Nghiêm, Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh dâng lời tưởng niệm. Chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN cùng quan khách đã thành kính dâng hương trước Giác linh Đại lão Hòa thượng, đồng nhất tâm cầu nguyện Đại lão Hòa thượng cao đăng thượng phẩm, tái nhập Ta-bà, phổ độ chúng sinh.
Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại TP.HCM ảnh 3
Hòa thượng Thích Lệ Trang thực hiện nghi thức cung tiến Giác linh

Chư Tăng, Phật tử cũng đã thành kính đảnh lễ, đồng trì tụng kinh A Di Đà tại chánh điện tổ đình Vĩnh Nghiêm cúng dường nhân tuần lễ thứ sáu, ngài viên tịch.Trước đó, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban nghi lễ Phật giáo TP.HCM làm chủ sám, cùng chư tôn đức Ban Nghi lễ đã cử hành các nghi thức cung tiến Giác linh, cúng ngọ theo truyền thống thiền môn.
Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại TP.HCM ảnh 4
Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM thực hiện nghi thức cung tiến Giác linh

Hình ảnh lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại tổ đình Vĩnh Nghiêm – TP.HCM:Do niên cao, lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 22 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021 (nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu) tại tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. Đại thọ 105 năm, 85 Hạ lạp.
Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại TP.HCM ảnh 5
Cung thỉnh chư tôn đức lên lễ đường, tại chánh điện tổ đình Vĩnh Nghiêm

Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại TP.HCM ảnh 7
Thành kính tưởng niệm, tri ân công đức to lớn của Đức Pháp chủ cho Đạo pháp, Dân tộc

Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại TP.HCM ảnh 6
Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại TP.HCM ảnh 9
Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại TP.HCM ảnh 10
Đảnh lễ trước tôn dung của Đức Pháp chủ GHPGVN

Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại TP.HCM ảnh 11
Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự tỉnh thành

Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại TP.HCM ảnh 12
Chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương

Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại TP.HCM ảnh 13
Thượng tọa Thích Trí Chơn, dẫn chương trình lễ tưởng niệm

Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại TP.HCM ảnh 14
Ban Nghi lễ thực hiện nghi thức cung tiến Giác linh

Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại TP.HCM ảnh 15
Đảnh lễ trước Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại TP.HCM ảnh 16
Môn đồ đệ tử niêm hương thành kính tưởng niệm

Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại TP.HCM ảnh 17
Chư tôn đức Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM trong nghi thức cung tiến Giác linh

Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại TP.HCM ảnh 18
Thượng tọa Thích Quảng Chơn trong nghi thức cung tiến Giác linh

Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại TP.HCM ảnh 19
Môn đồ đệ tử đối trước Giác linh Đại lão Hòa thượng

Nguồn: giacngo.vn

Bài viết liên quan

Phản hồi