Trung ương GHPGVN cáo phó, Hòa thượng Thích Giác Hà, Thành viên Hội đồng Chứng minh viên tịch

Sáng nay, 1-12, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã cáo phó báo tin Hòa thượng Thích Giác Hà, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM viên tịch khuya nay, ngày 1-12-2021.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Hệ phái Khất sĩ, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hà viên tịch.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hà, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 6; Nguyên Phó Trưởng ban Từ thiện – Xã hội Trung ương; Nguyên Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ; Trị sự Trưởng Giáo đoàn V; trụ trì tịnh xá Trung Tâm, quận 6, TP.HCM.
Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 00giờ30, ngày 01 tháng 12 năm 2021 (nhằm ngày 27-10-Tân Sửu) tại tịnh xá Trung Tâm, số 367/1 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 6, TP.HCM; Trụ thế: 82 năm, 57 Hạ lạp.
Lễ nhập quan vào lúc 14 giờ, ngày 1-12-2021 (27-10-Tân Sửu). Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại tịnh xá Trung Tâm.
Lễ viếng vào ngày 2-12, ngày 3-12-2021 (28, 29-10-Tân Sửu).
Lễ truy niệm vào lúc 6 giờ, ngày 4-12-2021 (1-11-Tân Sửu), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng đến Đài hỏa táng Đa Phước trà-tỳ.

Bài viết liên quan

Phản hồi