Trang Nghiêm Lễ Chung thất Hòa Thượng Thích Thiện Mỹ – Viện chủ chùa Thiền Kim huyện Tháp Mười

Ngày 15/11/2021 (nhằm ngày 11/10 Tân Sửu) Đại đức Thích Thiện Nguyện, trụ trì chùa Thiền Kim (xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) cùng môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm thiết lễ Chung thất Hòa thượng Thích Thiện Mỹ, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện Tháp Mười, viện chủ chùa Thiền Kim.

Cố Hòa thượng Thích Thiện Mỹ, thế danh: Đỗ Quốc Đinh. Người làng Hội Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho (nay là Tiền Giang).

  • Pháp hiệu: Pháp Thành, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 46.
  • Viên tịch: 22/8 Tân Sửu. Trụ thế 80 năm, Hạ lạp 50 năm.


Tại buổi lễ, Môn đồ Pháp quyến đã cung thỉnh Ban Kinh Sư khai Kinh bạch Phật trì tụng Kinh chú, cung tiến Giác linh, Trai đàn tiểu thí, phóng sanh…Đồng thời thiết lễ trai Tăng cúng dường Tam Bảo hồi hướng công đức báo đáp giác linh Ân Sư cao đăng Phật quốc, nguyện cầu bá tánh bình an.Tại lễ trai tăng, Đại đức Thích Thiện Nguyện thay mặt môn đồ Pháp quyến đã dâng lời Tưởng niệm Ân Sư:

Ân Sư nay đã về Tây

Thiền Kim trú xứ từ nay vắng Thầy

Chúng con xin nguyện chung tay

Cùng nhau tu tập theo lời Thầy khuyên:

Nhất tâm niệm Phật tinh chuyên

Siêng làm việc thiện gieo vui cho đời.

Cũng trong dịp này, Bổn tự cũng đã trao 100 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.


Minh Nguyên-Cát Tường

Bài viết liên quan

Phản hồi