Trà Vinh: Trang nghiêm Lễ dâng y Kathina chùa Kompong SaLa

Chiều ngày 14/11, Chùa Kompong SaLa – Chùa Tha La trang nghiêm tổ chức Lễ dâng y Kathina tại ( xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh).

Buổi lễ với sự tham gia của: Thượng tọa Thạch Ngọc Rô, Cố vấn Hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện, trụ trì chùa Kompong SaLa, cùng chư Tôn đức, Ban quản trị và Thiện nam, Tín nữ Phật tử.
Tại giảng đường, Phật tử tề tựu và chương trình lễ diễn ra với những nghi thức truyền thống Phật giáo, đồn gthời chúc mừng chư Tăng mãn hạ 3 tháng An cư.

 
Theo đó, Ban tổ chức chúc toàn thể Phật tử luôn hưởng được 4 pháp của Đức Phật “Sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh”. Sau đó, chư Tăng tụng thời kinh cầu an chúc phúc lành đến toàn thể quý Phật tử.
Trong không khí hân hoan 3 hồi trống Bát nhã vang lên, quý Phật tử đồng đội y nhiễu Phật 3 vòng.

 
Tại chánh điện, dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thạch Ngọc Rô, thí chủ thọ lãnh Tam quy ngũ giới, tác bạch duyên sự dâng y Kathina, cùng tứ vật dụng lên chư Tỳ – khưu Tăng.
   
Chư Tăng tác bạch Tăng, thực hiện nghi thức tuyên ngôn Tăng sự thọ y Kathina, thỉnh chư Tăng tụng kinh cầu siêu hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ đã quá vãng được sanh về cõi an vui, cũng là lúc kết thúc buổi lễ dâng y Kathina năm 2021 thập phần viên mãn.

Không Trí

Bài viết liên quan

Phản hồi