TP. Huế: Ni sư Thích nữ Diệu Như, trú trì chùa Tường Quang tân viên tịch

PGĐS – Do bệnh duyên, NS. Thích nữ Diệu Như, nguyên Phó phòng Tổ chức Hành chánh Học viện PGVN tại Huế, Trưởng Ban Quản lý Nội xá Ni tại chùa Hồng Đức, trú trì chùa Tường Quang tân viên tịch.

Ni sư đã an nhiên thị tịch lúc 19 giờ 30, ngày 12/7/2023 (nhằm ngày 25/5/Quý Mão) tại chùa Tường Quang, tổ 10, khu vực 5, phường An Tây, thành phố Huế.

Lễ nhập kim quan sẽ được trang nghiêm cử hành vào lúc 16 giờ 00, ngày 13/7/2023 (nhằm ngày 26/5/Quý Mão).

Lễ thỉnh kim quan nhập bảo tháp sẽ được cử hành vào lúc 05 giờ 00, ngày 17/7/2023 (nhằm ngày 30/5/Quý Mão).

Ban TTTT Huế

Bài viết liên quan

Phản hồi