Cáo phó: Ni sư Thích Diệu Thụy viên tịch

CÁO PHÓ

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hải Phòng. – Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận Hải An – Sơn môn, Môn đồ Pháp quyến, thân quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

Ni Sư: THÍCH DIỆU THỤY – Thế danh: Phạm Thị Thơm sinh năm 1970. Nguyên quán: huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương – Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. – Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hải An. – trụ trì chùa Quang Minh (Chùa Cát Bi), phố Cát Linh, phường Tràng Cát, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

Thuận theo quy luật vô thường, Ni sư Thích Diệu Thụy đã an nhiên thu thần viên tịch vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 05 tháng 12 năm 2023 (nhằm ngày 23 tháng 10 năm Quý Mão) tại chùa Quang Minh (Chùa Cát Bi), số 266 phố Cát Linh, phường Tràng Cát, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

Trụ thế: 54 năm. Hạ lạp: 24 năm.

Lễ nhập kim quan chính thức được cử hành vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 08 tháng 12 năm 2023 (nhằm ngày 26 tháng 10 năm Quý Mão). Kim quan được tôn trí tại Chùa Quang Minh (Chùa Cát Bi), số 266 phố Cát Linh, phường Tràng Cát, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

Lễ viếng chính thức từ 10 giờ 30 phút ngày 08 tháng 12 năm 2023 (ngày 26 tháng 10 năm Quý Mão).

Lễ truy điệu được cử hành lúc 14 giờ 00 phút ngày 09 tháng 12 năm 2023 (ngày 27 tháng 10 năm Quý Mão).

Lễ di quan về đài điện táng Hóa thân hoàn vũ Ninh Hải, thành phố Hải Phòng được cử hành vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 09 tháng 12 năm 2023 (ngày 27 tháng 10 năm Quý Mão) sau đó cung thỉnh linh cốt cố Ni sư nhập Bảo tháp tại khuôn viên chùa Quang Minh, phường Tráng Cát, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

 

Bài viết liên quan

Phản hồi