Ninh Bình: Ni trưởng Thích Đàm Lai tân viên tịch

CÁO PHÓ

* Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình

* Môn đồ Pháp quyến

*Cán bộ và nhân dân thôn Bồ Đình 2 vô cùng kính tiếc báo tin:

NI TRƯỞNG THÍCH ĐÀM LAI ĐẠO HIỆU TRUNG KÍNH

– Nguyên Ủy viên thường trực Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình;

– Nguyên Trưởng ban Ban Trị sự Phật giáo huyện Gia Viễn;

– Nguyên Uỷ viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Viễn;

– Trụ trì chùa Quỳnh Vân, xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 6h30′, ngày 19/7/2023 (nhằm ngày mùng 2 tháng 6 năm Quý Mão) tại chùa Quỳnh Vân, thôn Bồ Đình, xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

            Trụ thế: 90 năm     

            Giới lạp: 67 năm

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 17h00, ngày 19/7/2023 (nhằm ngày mùng 2 tháng 6 năm Quý Mão).

Kim quan được tôn trí tại chùa Quỳnh Vân, thôn Bồ Đình, xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Lễ viếng chính thức từ 19h00’, ngày 19/7/2023 đến hết ngày20/7/2023 (từ ngày mùng 02 đến ngày mùng 03 tháng 6 năm Quý Mão).

Lễ truy điệu được cử hành lúc 8h30’ sáng, ngày 21 tháng 07 năm 2023 (nhằm ngày 04 tháng 6 năm Quý Mão), sau đó cung tiễn linh quan nhục thân cố Ni trưởng đến đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình, tỉnh Nam Định. Di cốt của cố Ni trưởng được rước về nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Quỳnh Vân, thôn Bồ Đình, xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

 Nay Cáo Phó

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

PHÁP TỬ

 

 

Ni sư: Thích Đàm Khánh

TM. BAN TRỊ SỰ

TRƯỞNG BAN

(đã ấn ký)

 

Đại đức: Thích Minh Phúc

Ban TTTT huyện Gia Viễn

Bài viết liên quan

Phản hồi