TP.HCM: Tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN và Tổ khai sơn chùa Pháp Hoa quận 3

PGĐS- Sáng ngày 11/12/2023 (nhằm ngày 29 tháng 10 năm Qúy Mão), tại chùa Pháp Hoa, quận 3, môn đồ tứ chúng đã thành kính cử hành lễ tưởng niệm ngày viên tịch của Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN Trưởng lão HT. Thích Đức Nhuận, và huý kỵ lần thứ 42 cố HT. Thích Tuệ Hải – Tổ khai sơn chùa Pháp Hoa.

Quang lâm chứng minh có TT. Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó văn phòng 2 TƯ GHPGVN; TT. Thích Quảng Tiến, ĐĐ. Thích Minh Ân đồng Ủy viên HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ GHPGVN; cùng chư Tôn đức HĐTS, chư Tôn đức BTS Phật giáo quận 3; cùng môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Tăng Ni, Phật tử về tham dự.

Tại Tổ đường, chư Tôn giáo phẩm đã thành kính dâng hương cúng dường và tưởng niệm ngày Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN Trưởng lão HT.Thích Đức Nhuận viên tịch. Cùng đó, chư Tôn đức cũng thành kính tưởng niệm huý kỵ lần thứ 42 cố HT.Thích Tuệ Hải, Tổ sư khai sơn và trụ trì chùa Pháp Hoa.

Tại buổi lễ, thay mặt môn đồ tứ chúng và đạo tràng chùa Pháp Hoa, TT.Thích Quảng Minh -Trụ trì chùa Pháp Hoa đã dâng cảm niệm. “Trên ngôi vị Pháp chủ GHPGVN, Đức đại lão Hoà thượng Thích Đức Nhuận là một cao tăng thạc đức, đã trọn đời hiến dâng cho lý tưởng hoằng pháp lợi sinh, Ngài đã nhiệt tâm góp phần to lớn vào sự nghiệp giáo dục làm sáng danh đạo Phật và dân tộc Việt Nam.”

Đồng thời, để thể hiện tinh thần tri ân báo ân, Thượng tọa trụ trì cũng nói lên công đức cao dày của cố Hoà thượng Thích Tuệ Hải đã có công tạo dựng lên ngôi chùa Pháp Hoa này, nhờ vậy là Tổ ấn trùng quang, tông phong vĩnh chấn, môn đồ tứ chúng được hàm triêm pháp lạc.

Dịp này, Đạo tràng chùa Pháp Hoa đã thiết lễ trai phạn cúng dường lên chư Tôn đức hiện tiền chứng minh,  hồi hướng công đức thù thắng đến chư liệt vị Tổ sư.

Trước đó, chư Tôn đức Hệ phái Vĩnh Nghiêm và Môn đồ đệ tử đã có buổi lễ cầu nguyện nơi chánh điện chùa Pháp Hoa và cung tiến Giác linh Đức Đệ nhất Pháp chủ và Hoà thượng khai sơn tại Tổ đường.

Lâm Huy

Bài viết liên quan

Phản hồi