Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn cung đón chư vị Tam Tạng đến từ Myanmar viếng thăm và giảng pháp

PGĐS – Chiều ngày, 6/7/2023 (nhằm ngày 19/5/Quý Mão), chư Tăng, Tu nữ và Phật tử Thiền viện Phước Sơn (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã trang nghiêm cung đón chư Tôn đức Tăng đến từ Myanmar, trong đó có 7 vị: Ngài Tam Tạng thứ 6 – HT. WARYARMEINDAR BIWONTHA; Ngài Tam Tạng thứ 7 – HT. SILAKHANDHABHIVAMSA; Ngài Tam Tạng thứ 8 – HT. VAMSA PALALANKARA; Ngài Tam Tạng  thứ 11 – HT. EINDAPALA; Ngài Tam Tạng thứ 13 – HT.EINDARSARIYA; Ngài Tam Tạng thứ 14 – HT. WEYE YAR NANDA; Ngài Tam Tạng thứ 15 – HT. PYINNYAR WIN THAR LINKAPA; Ngài Nhất Tạng – HT. PANNAVAMSA; Ngài Thiền sư  U PARAMI SAYADAW; Ngài Thiền sư ASABHA; Sư Chánh Kiến – Thư ký đoàn kiêm phiên dịch đến từ Myanmar viếng thăm và giảng pháp.

Sau khi thăm Hòa thượng trụ trì Thích Bửu Chánh, chư vị Tam Tạng quang lâm Phật điện thực hiện nghi thức truyền Tam quy và Ngũ giới, chia sẻ kinh nghiệm tu tập Thiền Vipassana và một thời pháp thoại ngắn gởi đến đại chúng tại  Thiền viện Phước Sơn.

Trước khi thời pháp được diễn ra, Sư Chánh Kiến – Thư ký kiêm phiên dịch đã trình bày sơ lược về kỳ thi Tam Tạng pháp sư của Myanmar và tiểu sử của chư vị Tam Tạng pháp sư đến thăm viếng Thiền viện Phước Sơn chiều hôm nay.

Pháp sư rất xúc động và hoan hỷ trước tình cảm của chư Tăng, Tu nữ và Phật tử Thiền viện Phước Sơn. Ngài trình bày sơ lược về những khó khăn và những điểm kỳ đặc của cuộc thi Tam Tạng pháp sư. Đây là cuộc thi được tổ chức dài ngày nhất và chất lượng kỳ thi này được thế giới công nhận.

Để có được danh hiệu Tam Tạng pháp sư, phải hội đủ nhiều yếu tố: Sức khỏe, trí tuệ, sự tinh tấn và nhiều pháp hành Ba-la-mật khác, phải trải qua ít nhất là 10 kỳ thi, thuộc lòng và thông hiểu giáo pháp một cách chắc chắn và hoàn hảo.

Tiếp đến, Ngài  Tam Tạng thứ 6 – HT. WARYARMEINDAR BIWONTHA thực hiện nghi thức truyền Tam quy và Ngũ giới đến toàn thể đạo tràng, Ngài đã có những lời sách tấn tu tập cho Phật tử. Ngài nói, trên cuộc đời, chúng ta có nhiều hạnh phúc: hạnh phúc về con cái, tiền bạc, hạnh phúc về công việc làm ăn sinh sống, về sự hưởng thụ ngũ dục của thế gian. Thế nhưng, sự hạnh phúc đó không bền vững và đem lại nhiều bất an, lo lắng, buồn rầu, đau khổ cho ta; chỉ có niềm vui trong Chánh pháp mới đem lại hạnh phúc thật sự cho con người.

Ngài  Tam Tạng thứ 6 – HT. WARYARMEINDAR BIWONTHA Ngài Tam Tạng  thứ 11 – HT. EINDAPALA

Ngày xưa, ông Mahanama hỏi Đức Phật làm sao để có được hạnh phúc trong đời sống của người cư sĩ. Phật dạy rằng phải thường nhớ nghĩ đến sáu điều (lục niệm): Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiện. Người nào thường xuyên nhớ nghĩ và quán tưởng đến sáu điều này chắc chắn sẽ có được an lạc hạnh phúc.

Ngài Tam Tạng  thứ 11 – HT. EINDAPALA chia sẻ kinh nghiệm tu tập Thiền Vipassana đến toàn thể đạo tràng “Người tu niệm Phật thì phải biết niệm ‘tánh đức’ của Đức Phật, phải hoan hỷ với những đức tánh cao quý của Đức Phật mà mình ưa thích. Người nào thường nhớ nghĩ đến Phật sẽ không bị tham, sân, si chi phối. Chúng ta thực hành việc niệm Phật trong mọi oai nghi, mọi không gian và thời gian thì sẽ được an lạc giải thoát trong hiện tại và hướng đến Cực Lạc, Niết-bàn…”

Cuối buổi lễ, Hòa thượng Thích Bửu Chánh – Trụ trì Thiền viện Phước Sơn đã cảm niệm công đức mà các Ngài Tam Tạng đã vì lòng bi mẫn, từ đất nước Myanmar sang Việt Nam thực hiện Đại thiện sự đến chư Tôn đức Tăng, Tu nữ Thiền viện Phước Sơn, hướng dẫn tu tập, chia sẻ kinh nghiệm Thiền Vipassana, thuyết giảng về công phu tu tập và hành trì giáo lý của Đức Phật đã trao truyền.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được:

Tin/ảnh: Quí Nguyễn

Bài viết liên quan

Phản hồi