Tăng thân Làng Mai thành kính phân ưu tang lễ Đức Pháp chủ GHPGVN

Ngày 21/10/2021, sau khi nhận được tin Đức Pháp chủ GHPGVN – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch, Tăng Ni Tứ chúng Đạo tràng Mai Thôn đã gửi Thư phân ưu thành kính chia sẻ sự mất mát lớn này với chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN cùng chư Tôn đức và tứ chúng Tổ đình Viên Minh, Hà Nội.
Nội dung như sau:
Kính gởi Chư Tôn Đức Ban Tang Lễ Đức Đệ Tam Pháp Chủ Hội Đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.
Kính gởi Chư Tôn Đức Tăng Ni, Môn Đồ Pháp Quyến Tổ Đình Viên Minh, Hà Nội.

Ngày 21 tháng 10 năm 2021

Kính Bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni,
cùng Chư Tôn Đức Môn Đồ Pháp Quyến Tổ Đình Viên Minh,
Chúng con, Tăng Ni Tứ Chúng Đạo Tràng Mai Thôn vừa nhận được tin Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp Chủ Hội Đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam vừa mới thuận lẽ vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 22 phút sáng ngày 21 tháng 10 năm 2021.
Thầy của chúng con, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thành kính chia sẻ sự mất mát lớn này với Chư Tôn Đức Lãnh Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam cùng Chư Tôn Đức và Tứ Chúng Tổ Đình Viên Minh, Hà Nội.
Vâng theo lời dạy của Thầy chúng con, chúng con toàn thể Tăng Ni Tứ Chúng Đạo Tràng Mai Thôn xin phép được đảnh lễ trước Giác Linh của Đại Lão Hòa Thượng và dâng lời tác bạch:
Chúng con, toàn thể Tăng Ni Tứ Chúng Đạo Tràng Mai Thôn kính xin Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng, thượng Phổ hạ Tuệ, Đức Pháp Chủ Hội Đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam chứng minh và cho phép chúng con được đồng đảnh lễ tác bạch:
Kính bạch Đức Pháp Chủ, chúng con toàn thể Tăng Ni Tứ Chúng Đạo Tràng Mai Thôn vừa nhận được tin Ngài thu thần viên tịch, chúng con đã từng có dịp đến đảnh lễ và tiếp nhận tình thương yêu, lòng lân mẫn cùng với những lời dạy thâm sâu, rất bình dị và chân tình của Ngài. Ngài là một bậc chân tu với đạo hạnh cao vời, toàn thể Tăng Ni Tứ Chúng Đạo Tràng Mai Thôn chúng con rất là xúc động trước sự ra đi của Ngài. Chúng con thấy rõ mặc dầu Tăng Ni và Phật tử tại Việt Nam đã mất đi một bậc long tượng của Thiền môn, một nơi nương tựa tâm linh vững chãi, từ dung và đức hạnh cao cả của Ngài sẽ mãi mãi thắp sáng và tiếp nối trong dòng chảy của Phật giáo Việt Nam.
Chúng con xin thành kính đê đầu đảnh lễ Giác Linh Ngài tam bái. Chúng con xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo bảo hộ cho Ngài Nẻo Về Sen Nở.
Nhất tâm đảnh lễ Giác Linh Đức Đệ Tam Pháp Chủ Hội Đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Chúng con, Tăng Ni Tứ Chúng Đạo Tràng Mai Thôn, đồng thành kính đảnh lễ.
Chúng con xin phép thay mặt Sư Ông chúng con, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, cùng Hội Đồng Giáo Thọ và Tăng thân Làng Mai Quốc Tế thành kính phân ưu.

Làng Mai – Tích Trí thực hiện

Bài viết liên quan

Phản hồi