An Nam tông Phật giáo Thái Lan gửi lời chia buồn tới Giáo hội

Sau khi nhận được tin Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đức Đệ tam Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch, An Nam tông Phật giáo Thái Lan đã gửi Thư phân ưu Lễ tang Hòa thượng tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chân dung Đức Pháp chủ GHPGVN

Nội dung bức thư viết:
AN NAM TÔNG PHẬT GIÁO THÁI LAN
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Số 97 đường Ratchavong, phường Samphan Vong, thủ đô Băng Cốc, Vương quốc Thái Lan.
THƯ CHIA BUỒN
Kính gửi:
– Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
– Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Ban Trị sự An Nam Tông Phật giáo Thái Lan nhận được tin Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đức Đệ tam Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch vào hồi 3 giờ 22 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021 tại Tổ đình Viên Minh (chùa Giáng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là một bậc chân tu, một vị chức sắc có uy tín, đạo hạnh của Phật giáo Việt Nam, đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ cả đời sống cuộc sống giản dị, tụng kinh viết sách, tu tập. Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trên đường tu học, dấu chân của Đại lão Hòa thượng trải khắp các tổ đình vùng châu thổ sông Hồng. Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ chưa từng học qua một trường lớp chính quy nào, toàn bộ vốn kiến thức của ông có được đều nhờ kiên trì tự học và là vị giáo phẩm nổi tiếng uyên thâm về Phật học và Hán học. Đại lão Hòa thượng có sự sự nghiệp to lớn, trước tác để lại rất đồ sộ. Đại lão hòa thượng đã tham gia biên soạn, dịch, hiệu đính các tác phẩm như Kinh Bách dụ, Phật Tổ tam kinh, Bát nhã dư âm, Đại từ điển Phật học, Đề cương kinh Pháp hoa, Phật học là tuệ học, biên tập Đại tạng kinh Việt Nam, phiên dịch và hiệu đính Luật Tứ phần…
Hòa thượng mất đi là một tổn thất lớn lao đối với cộng đồng Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo Quốc tế nói chung, trong niềm kính tiếc vô hạn, An Nam Tông Phật giáo Thái Lan xin cúi mình đảnh lễ Ngài và chia buồn cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, môn đồ, pháp quyến và cả nhân dân Việt Nam.
Nguyện Giác linh Hòa thượng siêu đăng Phật quốc, tiếp tục hạnh nguyện của một bậc chân tu!

An Nam Tông Phật giáo Thái Lan

Bài viết liên quan

Phản hồi