Sống vì bản thân có phải là sống ích kỷ không?

Bạch Thầy, con là Phật tử, nhưng cuộc sống rất thực tế, phải sống vì bản thân mình, vì tương lai của mình, phải có điều kiện vật chất tốt và vị trí trong xã hội thì người ta mới không xem thường mình ạ! Xin Thầy chia sẻ giúp con về quan niệm sống này.

Anh Đắc Thành, 31 tuổi, thành đạt bước đầu trong cuộc sống. Anh chia sẻ với Thầy:

– Bạch Thầy, con là Phật tử, nhưng cuộc sống rất thực tế, phải sống vì bản thân mình, vì tương lai của mình, phải có điều kiện vật chất tốt và vị trí trong xã hội thì người ta mới không xem thường mình ạ!

– Đúng là cuộc đời con người quá ngắn ngủi, lại thường gặp rất nhiều việc trái ý nghịch lòng, dễ sinh chán nản, mất hết phương hướng sống, cũng dễ buông thả mình, cứ ra sao thì ra. Vì đa phần ý chí và sự quyết tâm của chúng ta chưa đủ mạnh mẽ. Thật ra, không phải la sống bao lâu, mà sống như thế nào, sống lạc quan, có ích, có ý nghĩa hay không?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sống vì bản thân, theo ý nghĩa tiêu cực của nó là sống ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mình, lo cho lợi ích riêng của mình, lo hưởng thụ, thỏa mãn lòng ham muốn cá nhân, kể cả làm việc ác tổn thương người khác mà có lợi cho mình vẫn làm. Trên không lo hiếu thảo với cha mẹ ông bà,cchẳng chăm đến vợ con, không nghĩ đến anh em họ hàng, không màng hàng xóm bạn bè khi hoạn nạn. Sống như vậy, chẳng có ý nghĩa và giá trị gì cho cuộc sống, mà chính bản thân mình chắc chắn cũng sẽ cô đơn lạc lẽo. Điều này, nếu không sống thật sâu sắc thì sẽ khó nhận ra. Sống như vậy, hiện tại không có ý nghĩa gì, mà tương lai đi vào đường ác, chịu khổ vô cùng. Mới nhìn qua tưởng là sống cho bản thân mình, kỳ thực là tự làm hại chính mình.

Sống vì bản thân mình, chỉ xét một cách tương đối, theo ý nghĩa thực tế và tích cực, chính là sống có lý tưởng, có mục đích hướng thiện, có giá trị, có ý nghĩa thật sự và lâu bền cho bản thân mình, luôn nâng cao trí tuệ và đạo đức của tự thân. Tức là quan sát một cách sâu sắc, rõ ràng và xác thực là niềm vui và hạnh phúc của bản thân mình và của những người xung quanh mình có mối quan hệ chặt chẽ và nằm trong nhau.

Sống tốt cho bản thân mình đồng thời cũng có ích cho những người xung quanh mà gần nhất là cha mẹ, ông bà, anh em, họ hàng, bè bạn cho đền những người nghèo khổ. Một trong những niềm vui và hạnh phúc của bản thân mình có được trong cả cuộc đời chúng ta có được chính là do chúng ta đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người xung quanh mình. Người nào không hiểu quy luật này, thì cả đời họ, ôm lòng ích kỷ, chạy đi tìm niềm vui và hạnh phúc, thì niềm vui và hạnh phúc mãi còn cách họ rất xa.

Anh Đắc Thành nói rằng, hiện nay còn có nhiều người có quan niệm sống vì bản thân kiểu như anh!

TS. Thích Hạnh Tuệ

Bài viết liên quan

Phản hồi