[Phong sự ] Những dòng ký sự của các tình nguyện viên Phật giáo gửi về từ Bệnh viện dã chiến Long An

Những dòng nhật ký được quý thầy TNV Phật giáo viết về từ Bệnh viện TƯ Đa khoa Thái Nguyên tại Long An

Bài viết liên quan

Phản hồi