Phiên họp đặc biệt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đề cử Quyền Pháp chủ GHPGVN

GNO – Sáng 1-12, nhân lễ tưởng niệm tuần thứ 6 Đức Đệ tam Pháp chủ – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã có phiên họp đặc biệt theo giấy mời số 12/GM-HĐCM.

Hiện diện tham dự có chư tôn trưởng lão: Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Chủ tịch Hội đồng Giám luật; Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký; Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa thượng Thích Thanh Đàm, đồng Phó Pháp chủ; Hòa thượng Thích Giác Giới, Hòa thượng Thích Giác Quang, đồng Phó Thư ký; Chư vị Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Như Niệm, Hòa thượng Thích Giác Tường, Hòa thượng Viên Minh.

Phiên họp đặc biệt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đề cử Quyền Pháp chủ GHPGVN ảnh 1
Chư tôn đức giáo phẩm trưởng lão niệm Phật cầu gia bị trước buổi họp – Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hội đồng Trị sự tham dự có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch Thường trực; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Thư ký Văn phòng 1 Hội đồng Chứng minh; Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Hội đồng Giám luật, Thư ký Văn phòng 2 Hội đồng Chứng minh.
Sau khi chư tôn Trưởng lão quang lâm, niệm Phật cầu gia bị, dành phút tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ tân viên tịch, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã tác bạch lý do và giới thiệu tôn danh chư tôn trưởng lão, giáo phẩm tham dự phiên họp. Theo đó, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ VIII có 27 vị, 11 vị trưởng lão đã viên tịch; hiện diện ở phiên họp đặc biệt này gồm 9/16 vị còn tại thế, đủ nhân duyên cho việc quyết nghị những nội dung quan trọng của Hội đồng Chứng minh.

Phiên họp đặc biệt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đề cử Quyền Pháp chủ GHPGVN ảnh 2

Hội đồng Trị sự tham dự có Hòa thượng Chủ tịch và nhị vị Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực – Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hoà thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Thư ký Hội đồng Chứng minh điều hành phiên họp, thông báo tờ trình trước Ban Thường trực về việc đề cử Quyền Pháp chủ theo quy định của Điều 17, Chương IV Hiến chương GHPGVN trong trường hợp khuyết vị ngôi Pháp chủ.

Phiên họp đặc biệt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đề cử Quyền Pháp chủ GHPGVN ảnh 3

Thượng tọa Thích Đức Thiện – Thư ký Văn phòng 1 Hội đồng Chứng minh khải bạch chương trình với chư tôn trưởng lão – Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Theo tờ trình bằng văn bản, Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh nhận thấy Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, là vị đã tham gia GHPGVN ngay từ ngày đầu thành lập (7-11-1981) và gắn bó suốt 40 năm qua, với nhiều vai trò lãnh đạo từ địa phương cho đến Trung ương, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Từ lúc tham gia Hội đồng Chứng minh, Hòa thượng đã thực hiện được nhiều Phật sự, nổi bật trong đó có thể kể đến việc thành lập Hội đồng Giám luật, soạn thảo và thông qua Quy chế hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám luật. Hòa thượng là vị có nhiều cống hiến cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có uy tín đối với Tăng Ni, tín đồ Phật giáo trong cũng như ngoài nước, xứng đáng là bậc “Tùng lâm thạch trụ, Pháp chủ Giáo hội”. Năm nay đã ngoài 80, nhưng Hoà thượng có sức khoẻ tốt, tinh thần minh mẫn, do đó, xin giới thiệu Hòa thượng đảm nhiệm Quyền Pháp chủ, điều hành mọi hoạt động của Hội đồng Chứng minh, và sẽ chính thức suy tôn tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của GHPGVN vào cuối năm 2022.

Phiên họp đặc biệt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đề cử Quyền Pháp chủ GHPGVN ảnh 4

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN – Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Sau khi thông báo tờ trình, Hòa thượng Thích Thanh Dũng đã hỏi ý kiến chư vị Trưởng lão hiện diện.

Chư vị Trưởng lão: Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Hòa thượng Thích Giác Tường, Hòa thượng Thích Viên Minh, Hòa thượng Thích Giác Quang, Hòa thượng Thích Như Niệm và Hòa thượng Thích Giác Giới lần lượt từng vị một phát biểu bày tỏ sự nhất tâm, đồng thuận với việc suy cử Hòa thượng Thích Trí Quảng đảm nhiệm Quyền Pháp chủ, điều hành mọi hoạt động của Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
Đại diện chư vị giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu xác định phiên họp đúng theo quy định của Hiến chương. “Chúng con đồng tình và thành tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Trí Quảng vào ngôi vị Quyền Pháp chủ. Nghi thức suy tôn sẽ được thực hiện trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Giáo hội vào năm 2022”, Hòa thượng nói.
Sau phát biểu của 8 vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh và Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, với sự đồng thuận 100%, Hòa thượng Thích Thanh Dũng đã đề nghị chư tôn đức tác pháp yết-ma bằng cách khởi thân niệm hồng danh Đức Phật ba lần.

Phiên họp đặc biệt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đề cử Quyền Pháp chủ GHPGVN ảnh 5

Chư tôn đức đã tác pháp yết-ma, 100% đồng thuận việc cung cử Hòa thượng Thích Trí Quảng đảm nhiệm Quyền Pháp chủ GHPGVN – Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Tại phiên họp, Hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh về sức mạnh của sự đoàn kết sẽ quyết định thành tựu trong mọi công việc. “Hôm nay Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh có tờ trình cử tôi làm Quyền Pháp chủ, chư tôn đức cũng đã đồng thuận. Việc Tăng sai, tôi không dám từ chối nhưng trong lòng có nhiều suy nghĩ. Xin cho tôi giữ chức vụ Đệ nhất Phó Pháp chủ để cùng với chư tôn đức Ban Thư ký Ban Thường trực xây dựng lại các công việc trong trách nhiệm của Hội đồng Chứng minh, cho đến Đại hội Phật giáo toàn quốc, Tăng Ni chọn một vị tiêu biểu thực sự để suy tôn lên ngôi vị Pháp chủ của Giáo hội”, Hòa thượng nói.
Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự một lần nữa thỉnh Hòa thượng Thích Trí Quảng hoan hỷ đảm nhận, theo sự đồng thuận, nhất tâm cung thỉnh của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh qua pháp yết-ma đã thành tựu.

Phiên họp đặc biệt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đề cử Quyền Pháp chủ GHPGVN ảnh 6

Chư tôn trưởng lão, chư Hòa thượng hai Hội đồng thuộc Trung ương GHPGVN ký biên bản của phiên họp đặc biệt này – Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Chư tôn Trưởng lão, quý Hòa thượng tham dự đã cùng ký vào biên bản đặc biệt, nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Trí Quảng đảm nhiệm Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN và hồi hướng.
Nói với Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết Văn phòng Hội đồng Chứng minh sẽ làm thông báo gửi đến Hội đồng Trị sự theo quy trình và sẽ có thông bạch chính thức sau tuần chung thất Đức Đệ tam Pháp chủ – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Bài viết liên quan

Phản hồi