Phần Lan: Chùa Đại Thọ thiết lễ Dâng Y Kathina 2021

Ngày 13/11/2021 (nhằm mùng 09/10/Tân sửu, PL 2565), tại chùa Đại Thọ – thành phố Kerava – ngôi chùa Nam tông Kinh đầu tiên tại đất nước Phần Lan do Đại đức Thích Minh Tấn (trụ trì) đã long trọng tổ chức đại lễ Dâng Y Kathina.

Buổi lễ hoan hỷ được cung đón ngài Hòa thượng Phra Maha Nuan, Chư Tăng Chùa Watbuddharam Nủmijarvi và Chư Tăng Chùa Watthamma Turku. Buổi lễ cũng có sự tham dự của quý Phật tử Việt Nam, Phật tử Thái Lan và Phật tử Phần Lan.


Sau phần lễ bái Tam bảo, xin giới và tụng kinh an lành là bài pháp thoại do Hòa thượng Phra Maha Nuan thuyết giảng. Tiếp theo, toàn thể đạo tràng thành kính đội những tấm y cùng các vật phẩm nhiễu Phật ba vòng quanh chánh điện trong tiếng tụng niệm bài kệ Dâng y theo truyền thống trầm hùng:
“Ca-sa oai đức chi bằng
Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa môn
Noi gương Từ phụ Thế Tôn
Hoằng khai Chánh pháp tám muôn bốn ngàn
Ngày nay thiện tín các hàng
Ca-sa đại lễ nghiêm trang cúng dường…”
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm với những nghi thức biệt truyền của Phật giáo Nam tông như thọ trì quy giới, tuyên ngôn Tăng sự, giao và thọ y, chúc phúc an lành và cầu siêu, v.v…
Kết thúc chương trình Ban tổ chức cảm niệm công đức tới tập thể gia đình thí chủ, tập thể phần hùn dâng y Kathina và Phật tử cúng dường những món ăn và nhiều loại bánh ngọt. Đồng thời, BTC cũng chân thành cảm ơn những người đã hỗ trợ làm công quả giúp cho Đại lễ Dâng y Kathina diễn ra được thành tựu viên mãn. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo luôn gia hộ đến quý vị và gia đình thân tâm an lạc, mạnh khỏe, hạnh phúc viên mãn. Buổi lễ được kết thúc trong niềm hoan hỷ của tứ chúng.  


Tin và ảnh: ĐĐ. Thích Minh Tấn

Bài viết liên quan

Phản hồi