Ngài Liễu Quán – Vị Tổ sư sáng lập dòng thiền Việt Nam ảnh hưởng lớn từ thế kỷ XVIII cho tới nay

PGĐS – Đức Tổ sư họ Lê, húy Thiệt Diệu, hiệu Liễu Quán, sinh năm Đinh Mùi (1667) tại làng Bạch Mã, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Ngài Liễu Quán - Vị Tổ sư sáng lập dòng thiền Việt Nam ảnh hưởng lớn từ thế kỷ XVIII cho tới nay ảnh 1
Chân dung Tổ sư Liễu Quán (1670-1742)

Bài viết liên quan

Phản hồi