BRVT: Lung linh sắc màu đại lễ Phật đản PL.2567 tại các chùa thành phố Vũng Tàu (phần 2)

PGĐS – Lễ kỷ niệm ngày đức Phật đản sanh, thành đạo và nhập Niết-bàn được các chùa tại thành phố Vũng Tàu đặc biệt thiết trí trang trọng và đầy màu sắc, nhằm thể hiện tấm lòng tôn kính của mình lên đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau đây là hình ảnh tại các chùa phần 2:

 1. Chùa Hoa Sơn
 2. Chùa Hải Vân
 3. Thích Ca Phật Đài
 4. Chùa Linh Quang
 5. Chùa Pháp Linh
 6. Tịnh Xá Pháp Hải
 7. Tịnh xá Ngọc Hương
 8. Chùa Từ Hiền
 9. Chùa Dược Sư
 10. Chùa Trang Nghiêm
 11. Thiền Tự Dưỡng Chân

1. Chùa Hoa Sơn

2. Chùa Hải Vân

3. Thích Ca Phật Đài

4. Chùa Linh Quang

5. Chùa Pháp Linh

6. Tịnh Xá Pháp Hải

7. Tịnh xá Ngọc Hương

8. Chùa Từ Hiền

9. Chùa Dược Sư

10. Chùa Trang Nghiêm

11. Thiền Tự Dưỡng Chân

Team Media PGĐS – Trung Giác

Bài viết liên quan

Phản hồi